Vi stärker ungas innovativa förmågor.

Utanför klassrummen finns en verklighet som förändras snabbt och skapar både utmaningar och möjligheter. Samhället och arbetslivet efterfrågar kreativa, problemlösande och samarbetsskickliga ungdomar. Vi vill stärka skolan så att alla elever kan utveckla sitt innovationstänkande. Och vi vill göra det nu.

Vi stärker innovationstänkandet hos högstadie- och gymnasieungdomar

Unga innovatörers mål är att stärka ungdomars kreativitet och förmågan att samarbeta och lösa komplexa problem. Härigenom stärker de sitt innovationstänkande, blir bättre rustade för arbetslivet och kan bidra till framtidens innovationer. Förmågorna är en del av det entreprenöriella lärandet. Det grundar sig på förmågor vilka identifierats av lärare, pedagoger och affärsledare för att lyckas i det moderna arbetslivet och samhället. Förmågorna sammanfattas i 21st Century Skills. Med hjälp av förmågorna stärks ungdomarnas innovationstänkande. Unga innovatörer verkar främst genom att tillhandahålla kostnadsfria läromedel och verktyg till högstadie- och gymnasieskolor i hela Sverige. Såväl för nedladdning från vår hemsida som kostnadsfria digitala läroverktyg. Vi är ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Vi stöds av Skolverket, Arvsfonden och MUCF.

Högstadiet

Ta med dina elever på Innovationsresan

Gymnasiet

Anmäl intresse för kommande pilotprojekt redan idag.

Alumni

Kostnadsfritt för dig som deltagit i våra aktiviteter.

Världen utvecklas i snabb takt

Det gäller att hänga med så att vi löser de utmaningar vi står inför och tar vara på möjligheterna. Vi ger alla svenska högstadie- och gymnasieelever en chans att träna sina innovativa förmågor och stärka innovationstänkandet. De blir mer kreativa, har lättare att hitta lösningar och blir bättre på att samarbeta i team. Det är sådana medarbetare och medborgare vi behöver på 2000-talet.

Unga innovatörers verksamhet bidrar till att…

Högstadie- och gymnasielever stärker sitt innovationstänkande och får ett certifikat och en portfolio som visar på deras innovativa förmågor.

Skolan får en kreativare lärmiljö, coachande lärare samt ett koncept som kan vara en del av skolans profil.

Företagen kan rekrytera framtida medarbetare som är rustade för morgondagens arbets- och samhällsliv.

Sverige blir ett land där alla ses som potentiella innovatörer.

Samarbete, problemlösning och kreativitet i fokus

  • Samarbete för att kunna arbeta i team där allas kompetenser tas tillvara.
  • Problemlösning för att kunna använda innovativa sätt att lösa nya problem.
  • Kreativitet för att kunna tänka fritt och bryta repetition av kända mönster.

Stöd ungas framtid

Investera i ungas framtid

Stöd unga innovatörer

Våra Samarbetspartners