Sveriges första nationella Maker Camp genomfört

Under höstlovet genomfördes ett Maker Camp på Tekniska museet i Stockholm med deltagare från olika städer runtom i Sverige. 

Maker Camp är ett läger för unga mellan 12-15 år som är nyfikna på innovationer, tech och vill utveckla sina egna idéer till uppfinningar. Under fyra dagar i oktober fick 15 ungdomar under ledning av pedagoger tillgång till avancerad teknisk utrustning som till exempel CAD-program, 3D-skrivare, laserskärare och mycket material för att kunna utveckla sin idé. 

Ungdomarna som deltog utvecklade prototyper för att testa om uppfinningen skulle kunna fungera på riktigt. De kvalificerade sig för att vara med genom Sveriges största uppfinnartävling för unga, Finn upp. För att få en plats på lägret har de därefter motiverat varför just de vill och behöver hjälp med att utveckla sin idé.

Tack vare stöd från Agne Johanssons Minnesfond och stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne var höstlovslägret kostnadsfritt för ungdomarna. Dessutom ingick hotell, mat och dryck. Efter fyra intensiva dagar kan vi konstatera att det var en stor framgång och vi har redan påbörjat planeringen inför nästa års läger.

Vill du vara med på nästa års läger? Följ oss på Instagram så missar du inte något läger eller lämna dina uppgifter till oss här.

Om Finn upp:

Finn upp strävar efter att lustfyllt och pedagogiskt stimulera högstadieelever att skapa framtidens innovationer. För att stärka Sverige som innovationsnation behöver vi förbereda tonåringar för morgondagens arbetsliv och stimulera deras innovationsförmåga. Det gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals elever på en uppfinnarresa som resulterar i en egen uppfinning. Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt träna deras innovativa förmågor som kreativitet, problemlösning och uppfinnande, med målet att bidra till en ny generation av innovatörer. Verksamheten arbetar även för att stärka ungas självförtroende så att de tror på sina egna idéer. Finn upp arrangerar Sveriges största uppfinnartävling för unga. Finn upp grundades 1979 av den ideella föreningen Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen. Idag har Ingenjörsamfundet bytt namn till Unga innovatörer.

Alumni

Kostnadsfritt för dig som deltagit i våra aktiviteter.

Gymnasiet

Anmäl intresse för kommande pilotprojekt redan idag.

Högstadiet

Var med i Sveriges största innovationstävling för unga redan i år.