Som en del av vår satsning på gymnasieskolan samlade vi hösten 2020 två gymnasieklasser på Nobel Prize Museum i Stockholm. Dels för att de skulle få stärka sina innovativa förmågor, dels för att inspirera kring innovation. I de olika övningarna fick de utveckla sin kreativitet och samarbetsförmåga. Dagen syftade även till att ge oss värdefulla insikter som vi tagit med oss in i arbetet med att bredda vår verksamhet till gymnasiet.

En viktig del i vår satsning är att inspirera unga genom att skapa förståelse för hur de innovativa förmågorna kan nyttjas. Till exempel genom att vi för samman näringslivet och de unga. Under Innovationsdagen fick eleverna se hur Virtual- och Augmented Reality kan vara ett plattform för innovation. Ett av de ledande bolagen inom VR/AR, Vobling, visade på många möjligheter med tekniken. Som hur SJ kan träna sin personal i hur de ska hantera olika situationer på ett tåg utan att behöva ta ett tåg i drift. Med hjälp av VR kan utbildningen istället ske på kontoret. Det här exemplet och många fler väckte stort intresse bland de unga.

Det här var vår första aktivitet med gymnasieelever – men definitivt inte den sista. Resan har bara börjat!

Alumni

Kostnadsfritt för dig som deltagit i våra aktiviteter.

Gymnasiet

Anmäl intresse för kommande pilotprojekt redan idag.

Högstadiet

Ta med dina elever på Innovationsresan