Innovation Pioneers samlar innovationsledare från företag, organisationer, myndigheter, akademi och forskning med ett gemensamt mål. De vill inspirera till handling och kollektivt lärande för att bygga innovationsförmåga genom gemensam utveckling. Genom sitt arbete möjliggör de för innovation och ett bättre samhälle genom att dela insikter, processer, verktyg och metoder genom kurerade sammankomster. 

Nätverket består av över femtio medlemmar. I skrivande stund är bland annat IKEA, AstraZeneca, White Arkitekter, RISE och Vasakronan delaktiga i nätverket.

Om samarbetet 

"Tanken är att vi i samarbetet ska dela kunskap och bidra till att öppna upp för möten mellan våra medlemmar och ungdomar via Unga innovatörer".


- Susanne Fuglsang, CEO på Innovation Pioneers.

Vi på Unga innovatörer ser verkligen fram emot att fördjupa samarbetet. Vi har under flera år blivit inbjudna att delta i events som arrangerats av Innovation Pioneers. Det har varit en viktig del i att få in information om vad som är viktigt för näringslivet när det kommer till innovation. Kunskap som vi har kunnat ta med oss in i utvecklingen av det som vi för ut till ungdomarna. Att vi nu kan jobba ännu närmare tillsammans borgar för många spännande möten framöver.   Alumni

Kostnadsfritt för dig som deltagit i våra aktiviteter.

Gymnasiet

Anmäl intresse för kommande pilotprojekt redan idag.

Högstadiet

Ta med dina elever på Innovationsresan