Den tekniska utvecklingen inom XR* går fort framåt och användandet av teknikerna börjar att generera affärsnytta för de bolag som använder sig utav lösningar inom området. Vi på Unga innovatörer ville inspirera kring vad som är möjligt med den nya tekniken. Som ett led i det bjöd vi, tillsammans med Vobling och Innovationsföretagen, in till ett inspirationsfrukost på Fabriken i Hammarby Sjöstad.

Samtal mellan Fredrik Frank, Vobling och Magnus Höij, Innovationsföretagen

Inledningsvis lyfte Mikael Ritsfalk på Unga innovatörer fram vikten av att unga får träna sig i kreativitet, problemlösning och att samarbeta redan i skolan. Det här är förmågor som de behöver stärka inför arbetslivet. Det gör vi genom att de med hjälp av vår innovationsprocess, anpassad för skolans undervisning, får ta fram lösningar på olika problem. Vi samarbetar med Vobling för att vi vill inspirera partners och ungdomar vi kommer i kontakt med kring de nya möjligheter som ges med XR*. Vi är även glada att ha inlett ett samarbete med Innovationsföretagen vars medlemmar utvecklar morgondagens innovativa lösningar. Något som vi ser kan leda till spännande möten framöver med unga.

Därefter gick Fredrik, senior director på Vobling, igenom utvecklingen för XR och blickade framåt. Mycket av de lösningar som lyfts fram som framtida innovationer finns redan idag men branschen har en utmaning i att hitta en gemensam standard och kompabilitet vilket hindrar den från att ta leva upp till sin fulla potential. Något som är ett återkommande problem inom teknikutveckling riktad mot konsumentmarknaden. Fredrik lyfte fram flera exempel varav VHS vs Beta är ett av de mer kända.

Men på företagssidan har tekniken kommit längre. Här finns flera exempel på hur tekniken tillför affärsnytta. Som exempel lyftes bland annat SJs utbildningsplattform fram. Istället för att personalen ska träna på ett X2000-tåg som tagits ur trafik så kan de utbilda sig på kontoret istället. Något som sparar företaget miljonbelopp varje år.

Före en student som utbildar sig till elektriker och vill träna på att dra ledningar så kan de testa om och om igen utan risk. Dessutom sparar det mycket tid för läraren som inte behöver ägna lika mycket tid åt att förbereda nya övningsstationer inför varje lektion.

Virtuell träning i att släcka bränder, en tjänst som utvecklats av Vobling.

Slutligen lyftes exemplet med utbildning för personal i att släcka bränder. Något som traditionellt sett görs ute på t ex företagets parkeringsplats. Något som är tidskrävande och skadar miljön. Med en virtuell brandsläckare kan personalen istället träna på olika bränder som kan uppstå i den miljö de arbetar. Det blir mer relevant och de kan testa och få feedback. Dessutom till lägre kostnad.

Efter presentationerna av Mikael och Fredrik följde ett samtal under ledning av Innovationsföretagens förbundsdirektör Magnus Höij.

* XR är ett samlingsnamn för olika tekniker, däribland VR (Virtual reality) och AR (Augmented reality).

Alumni

Kostnadsfritt för dig som deltagit i våra aktiviteter.

Gymnasiet

Anmäl intresse för kommande pilotprojekt redan idag.

Högstadiet

Ta med dina elever på Innovationsresan