Våra alumniaktiviteter i Norrbotten utgår från Piteå och Luleå.