Medlemmar i alumninätverket får förtur till våra populära Maker Camps. Under höstloven genomför vi ett specialläger där även övernattning i Stockholm ingår. När vi arrangerar kommande läger hittar du information om hur du anmäler dig på denna sida.

Maker Camp är ett läger för alla unga mellan 12-15 år som är nyfikna på innovationer, tech och vill utveckla egna idéer till innovationer. De sker på skolloven, till exempel sportlov, höstlov och sommarlov. Ett Maker Camp är en intensiv fortsättning på Finn upp där du får professionell hjälp med att utveckla din uppfinning eller börja på en ny idé.

Här får deltagarna stöd av erfarna innovatörer, pedagoger och ingenjörer. De får vanligtvis tillgång till avancerad teknisk utrustning som CAD-program, 3D-skrivare, laserskärare och mycket för att kunna göra en modell av sin idé. Det kan vara en skarp prototyp eller digital pilot eller liknande beroende på hur långt de kommit i sin innovationsprocess.

Det är en stor fördel om man i skolan undervisat med hjälp av Uppfinnarresan. Den beprövade pedagogiska metoden är en skolversion av en innovationsprocess och den leder ända fram till en egen uppfinning.

Vill du veta mer om Uppfinnarresan så kan du gå till Finn upps hemsida.

Tack vare stöd från Agne Johanssons Minnesfond och Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne kan vi erbjuda ett kostnadsfritt läger varje år.