Unga innovatörer etablerar sig på gymnasiet

Kärnan i undervisningen är den kreativa processen Innov8.

Unga innovatörer utvecklar i samarbete med forskning, akademi, näringsliv och skola utbildningskonceptet Innov8.
Undervisningsstödet består av en kombination av verklighetsbaserade utmaningar, lektionsmaterial, mallar och tillhörande stödmaterial. Undervisningsmetoderna i Innov8 bygger på beprövad erfarenhet och utgår från modern kognitions-, motivations- och innovationsforskning.

Konceptet är framtaget för att rusta Sveriges gymnasieelever med ett innovativt mindset, som ett viktigt komplement till traditionella ämneskunskaper. Under gymnasietiden får eleverna träna och utveckla sina innovativa och entreprenöriella förmågor som kreativitet, problemlösning och samarbete. Innov8 konceptet har tydliga kopplingar till läroplanen för gymnasieskolan och EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Vårt mål är att erbjuda många olika Innov8-utmaningar med anpassade fokusfrågor så att de bidrar till examensmålen i samtliga högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Innov8 kommer att vara tillgängligt för alla under läsåret 2023/2024.

Är du intresserad av att använda Innov8 på din skola?

Anmäl dig då via formuläret längre ner på sidan så kommer du att få inbjudan till ett presentationstillfälle under hösten.

För att inte missa några nyheter, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Unga Innovatörer