Vi har utvecklat ett koncept för både gymnasielärare och elever för att inkludera träning av de innovativa förmågorna i undervisningen. Eleverna höjer sin förmåga att vara kreativa, problemlösande och samarbetsskickliga.

Undervisningsstödet bygger på beprövad erfarenhet och utgår från forskning kring de förmågor som behövs idag och framåt.

Konceptet är framtaget för att rusta Sveriges gymnasieelever med ett innovativt mindset. Under gymnasietiden får de träna sina innovativa förmågor: kreativitet, problemlösning och samarbete. Konceptet möter läroplanen och kan vara en del av skolans profil och lyfta intresset för ett gymnasieprogram. Vårt mål är att utveckla konceptet så att det bidrar till examensmål både i högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Utveckla ungas problemlösningsförmåga

Kärnan i undervisningen är den kreativa processen. Den har åtta hållpunkter som bildar en helhet där ämneskunskaper blir meningsfulla när de används för att utveckla egna idéer. Med stöd av den kreativa processen driver elevteam projekt för att lösa en utmaning. Det går att undervisa med hjälp av processen under kortare eller längre tid och man kan återkomma till den om och om igen under de tre gymnasieåren.

Ni kan använda konceptet i sin helhet eller utvalda delar och det går att nyttja i merparten av de ämnen som finns i gymnasieskolan.

Under läsåret 2020 och 2021 genomförs flera olika pilotprogram på gymnasieskolor runtom i Sverige. Såväl på de nationella som yrkesförberedande programmen. Deltagande skolor är Östra Real, Widerströmska, Thoren Innovation School och Huddinge gymnasium. Utvecklingen av vår gymnasieverksamhets stöds av Arvsfonden. Vi kommer även att genomföra ett riktat pilotprogram för Handels och Administration med stöd från Hakon Swensons stiftelse.

Vill er skola vara med i kommande pilotprogram?

Inför läsåret 2021/22 söker vi tio nya skolor som vill vara med. Anmäl dig på länken nedan så återkopplar vi så snart det finns en ledig plats.

Lärare

Verktyg, lektionsmaterial och mycket annat.

Elever

Inspiration, tips och mycket annat.

Intresseanmälan till pilotprogram

Anmäl erat intresse för kommande pilotprogram i gymnasieskolan.