I snart 200 år har alla barn i Sverige fått gå i skolan. En skola som började med ett läsa-skriva-räkna-uppdrag. Det var viktigt när samhället gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Idag transformeras samhället snabbare än någonsin och vi ställs inför nya utmaningar i kölvattnet efter digitalisering och snabb teknisk utveckling.

För att hantera utmaningar likt dessa, och möjligheterna de ger, behöver unga människor utveckla förmågor. Framstående pedagoger och den internationella forskningen 21st Century Skills menar att skolan bör träna eleverna i creativity, critical thinking, communication and collaboration. Förmågorna behövs när de växer upp och de efterfrågas i arbetslivet.

Det är där vi kommer in. Vi vill bidra till en anpassning av skolan så att den kommer i fas med samhället. Och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt med stöd i forskning.

Fördelen som fri aktör inom skolutvecklingen är att vi samtidigt kan vara lyhörda för behoven i samhället och arbetslivet.

Vi har 40 års erfarenhet av att lyfta innovativt lärande i grundskolan. Vi kan också hjälpa gymnasieskolan inkludera ett mer innovativt lärande. Konceptet Innov8 stöder undervisningen så att eleverna ser sina innovativa förmågor och kan träna upp dem.

Med innovativa förmågor menar vi kreativitet, problemlösning och samarbete. De förmågorna är centrala för att dagens unga ska kunna få ett innovativt tankesätt.

Så här går det till. Innov8 möter läroplanen och kan användas som profilerande material för program eller i enskilda kurser. Undervisningen sker med hjälp av en kreativ process och läromedel. Lärarna kan använda valda delar anpassade till teman och kunskapskrav. Innov8 öppnar möjligheter för att utveckla lärarrollen och samverka mellan ämnen.

Vi finns för alla. Innov8 är inspirerande och engagerande för elever, oavsett utgångsläge. När lektioner tar upp samhällsförändringar och samtidigt tränar eleverna i att hitta lösningar på dem, då använder de sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det menar vi är ett innovativt lärande.

Vårt koncept är kostnadsfritt för gymnasieskolor i Sverige.

Innovativa förmågor är nyckeln till framtiden för unga

Den snabba digitaliseringen och tekniska utvecklingen ger ett allt mer mångfacetterat samhälle och arbetsliv. Det ställer nya krav på utbildningen för nästa generation. Det pågår en förändring där ute. Samhället transformeras just nu. Och det går fort. Möjligheterna som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ger för vitala samhällsfunktioner och företagens tjänster och produkter är så stora och genomgripande att de förändrar grunden för vad det är att vara medborgare och medarbetare.

Man brukar prata om innovationer som omkullkastar villkoren för hela branscher. Man kan se på samma sätt på samhällstransformationen. Det är mycket som kommer att vara annorlunda när dagens gymnasieelever går ut skolan jämfört med hur det var för deras föräldrageneration.

Är de rustade för att ta över?

Skolans uppdrag är att ge en utbildning som främjar elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Ett viktigt uppdrag. Men hur ska man klara av det när det som var sant och verkligt igår inte kommer vara det imorgon? Hur rustar vi eleverna för 2000-talets samhälle och arbetsliv? Vi tycker det är en viktig fråga. Vi menar att dagens ämnen i gymnasieskolan behöver kompletteras med undervisning som hjälper eleverna klara samhällstransformationen. Som gör att de kan ta kloka beslut om den framtid som är deras.

Det finns förmågor som är mer centrala i dessa tider. Förmågan att vara kreativ. Förmågan att lösa nya problem genom att kritiskt tänka nytt. Förmågan att samarbeta i team.

Vi kallar de förmågorna för innovativa. För utan kreativitet skulle vi bara repetera kända mönster. Och utan problemlösningsförmåga skulle vi acceptera sakernas tillstånd. Och om vi inte tränade vår samarbetsförmåga skulle vi inte riktigt veta hur vi bäst kan hjälpas åt som medborgare och medarbetare. De förmågorna förbereder gymnasieeleverna för deras framtid. Det är därför vi bryr oss om utbildning och den svenska gymnasieskolan.

Kreativ höjd på idéer är en start för att få fram konkurrenskraftiga innovationer, men förverkligandet avgör om de blir succéer eller inte. Generationer av ungdomar har gått ut i arbetslivet utan att utveckla sin innovationsförmåga. Bäst formas de tidigt i livet och för att fånga upp talangerna behöver vi träna många. Därför vill vi nå ut till alla gymnasielever.

Så här vill vi stötta gymnasieskolan

Vi vill ta all den beprövade erfarenhet vi fått genom åren och utveckla ett erbjudande till alla gymnasieskolor i Sverige. I det arbetet tar vi avstamp i den senaste forskningen och aktuella skolutredningar.

Innov8 är namnet på vår satsning. Vi driver den i en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, Unga innovatörer, med stöd av Skolverket och våra ägare.

Vi har ett nätverk av lärare och skolor som är villiga att hjälpa oss utveckla och testa konceptet. I gengäld erbjuder vi utveckling av pedagogisk metod och didaktik samt möjlighet för skolan att utveckla lärarrollen och stärka skolans profil.

Vi har under 40 år utvecklat ett koncept kring kreativitet, problemlösning och uppfinnande för högstadiet. Det har vi kallat Finn upp. Det började som en uppfinnartävling för unga som växte till Sveriges största. Tävlingen har haft såväl kungligheter som välkända personer från politiken och näringslivet som prisutdelare.

Tävlingsmaterialet kompletterades med lektionsövningar som de senaste åren lett fram till läromedel för elever och lärarhandledning med bedömningsstöd och lektionsplaneringar. Elevernas lärobok får nu också ett digitalt lärverktyg.

Allt detta material är kostnadsfritt för elever och lärare. Utvecklingen av konceptet för grundskolan har skett med egna medel och statsbidrag.

Elever

Inspiration, tips och mycket annat.

Lärare

Verktyg, lektionsmaterial och mycket annat.

Pilotprogram genomförs bland annat på Östra Real och Thorén Innovation School.

Stöd ungas framtid

Investera i ungas framtid

Stöd unga innovatörer

Våra Samarbetspartners