Ansök om innovationsstipendium för gymnasiet

Innov8 stipendium

Har du eller ditt team arbetat med Innov8-processen och tagit fram en idé till en potentiell innovation?
Sök Innov8 stipendium, 25 000 kronor, för att ta den vidare.

Vad är Innov8 stipendium?

Innov8 stipendium är ett innovationsstipendium som delas ut inom ramen för Unga innovatörers utbildningskoncept för gymnasiet – Innov8. Syftet är att uppmuntra och stötta elever som genomfört Innov8-processen så att de får möjlighet att utveckla sin idé vidare utanför skolans verksamhet. Stipendiet, som delas ut med stöd av Agne Johanssons Minnesfond, är totalt 25 000 kronor. Det eller de ansökningar som juryn väljer att premiera kommer att ta emot stipendiet under Unga innovatörers årliga prisutdelning på Nobel Prize Museum i Stockholm den 23 maj 2022.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för ungdomar i gymnasieskolor som är med i pilotverksamheten för Innov8 och som arbetat med Innov8-processen under perioden fram till 30 april 2022. Du som söker ska ha utvecklat en idé/innovation som har en tydlig lösning på ett definierat problem. Både team och enskilda elever kan ansöka. Under det år du söker stipendiet får du vara högst 20 år.

Obs! Läraren utser vilka bidrag som får lämnas in. Eleverna laddar därefter upp bidraget på Unga innovatörers hemsida i ett formulär. I varje klass får två bidrag utses.

Det här kan du söka för

Stipendiet ska gå till konkreta aktiviteter som leder till fortsatt lärande eller utveckling. Det ska bidra till att ta din eller ditt teams idé ett steg närmare förverkligande.  

Det finns många aktiviteter som kan ta dig och din idé vidare. Det kan vara en utbildning du behöver gå för att stärka din kompetens, inköp av material och verktyg för att ta fram en prototyp, ersättning för att ta fram en konstruktionsritning eller bidrag för att skydda din idé. Kanske vill du utveckla en logotyp eller en hemsida för din produkt. Oavsett vad så är det viktigt att den aktivitet du söker stipendiet för bidrar till att din idé förverkligas och har potentialen att leda till en framgångsrik företagsamhet.

Ansökan ska innehålla

En skriftlig beskrivning om:

 • Teamets reflektion och lärdomar kring arbetet med Innov8-process och de innovativa förmågorna – Elevens eller teamets lärdomar efter de olika stegen i Innov8-processen samt reflektion kring hur eleven eller teamet tränat och utvecklats inom förmågorna samarbete, kreativitet och problemlösning.
 • Problem- och behovsidentifiering – Beskriv det problem idén löser och hur det har lösts. Ge argument för varför lösningen behövs.​
 • Motivering till att erhålla stipendium – Motivera på vilket sätt, med vilka önskvärda aktiviteter, detta stipendium kan bidra till att idén kommer närmare ett förverkligande.

Bilder och/eller ritning:

Visa din idé med max 5 st bilder/ritningar.

Video:

Lämna in en video på max 2 min som beskriver och tydligt visar hur idén och vilket problem den löser samt visar de olika stegen i Innov8-processen.

Följande uppgifter ska också tydligt framgå i ansökan:

De ansökandes för- och efternamn, kontaktuppgifter, län, skola och namn på undervisande lärare.

Deadline:

30 april 2022.

Juryn bedömer:

 • Innov8-processen (Visa tydligt vad du/ni gjort i de åtta stegen, t ex sammanfattningen från ”Reflektera över processen”) 
 • Innovativa förmågor (Hur har din/er kreativitet utvecklats samt hur du/ni löst problem och samarbetat under projektet)
 • Verklighetsnära problem- och behovsidentifiering (Vilket problem löser idén och vilket behov tillfredsställs)
 • Innovationshöjd (Är idén ny, unik alternativt en förbättring, potential, skal-möjlighet) 
 • Nytta med idén (Fungerar lösningen, bidrar den till samhället, löser den någon väsentlig del av större samhällsfrågor) 
 • Bidragspresentationens kvalitet (Dokumentation, skiss, prototyp och video) 

Instruktioner för ansökan:

Efter att läraren valt ut max två bidrag per klass, laddar Innov8-teamet eller Innov8-eleven upp ansökan på Unga innovatörers hemsida, bestående av en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor i PDF-format på max 20 MB, bilder/ritningar på max 80 MB samt en video på max 2 min (skriftlig beskrivning, bilder/ritningar och videolänk laddas upp i varsina separata fält).

Tips! Ladda ner instruktion till formuläret här för att förbereda dig på vilka uppgifter som ska fyllas i då du lämnar in ansökan.

Kontakta Unga innovatörer om ni på skolan har frågor eller funderingar kring stipendiet, info@ungainnovatorer.se eller telefon 08-663 70 80.

Tidplan ansökan 2021/2022

 • 1 januari – Ansökan öppnar
 • 30 april – Sista dag att lämna in ansökan
 • 9 maj – Vinnare tillkännages
 • 23 maj – Prisutdelning på Nobel Prize Museum i Stockholm

Det finstilta

Villkor, utdelning och spridning

Sista dag för ansökan är den 30 april 2022. Unga innovatörer genomför initialt en förhandsgranskning av bidragen för att säkerställa att de möter kriterierna.

Ansökningar som inkommer efter den 30 april kommer ej att tas i beaktning. Unga innovatörer utser en jury bestående av personer med erfarenhet som innovatör, intraprenör eller entreprenör från framgångsrika företag. Stipendiet delas endast ut om juryn ser att idén och ändamålet är tillräckligt starkt och uppfyller de kriterier som har satts upp. Om juryn finner att ingen av de sökande klarar det kommer summan att ackumuleras till kommande år.

Samtliga inblandade som bedömer inskickade bidrag kommer att underteckna sekretessavtal. Bidragen förvaras på ett tryggt och säkert vis.

Stipendiet delas ut vid den årliga galan för Unga innovatörers högstadieverksamhet i slutet av maj på Nobel Prize Museum. Från det att stipendiaten har utsetts har teamet eller hen 1 år på sig att inkomma med underlag för att få stipendiet överfört till sitt bankkonto. Summan erhålles vid uppvisande av relevant offert/prisinformation. Stipendiaten har sedan ytterligare ett år på sig att inkomma med redovisat underlag på genomförd aktivitet. Om stipendiaten inte genomför aktiviteten blir hen återbetalningsskyldig.

Unga innovatörer kommer i samband med att vinnaren utses att sprida information i relevanta kanaler som hemsida, sociala medier och press. Det vi sprider är bild på vinnaren, namn, ålder och boendeort på vinnaren, dessutom informerar vi övergripande om idén samt vad stipendiet ska användas till. Genom att ansöka till stipendiet godkänner du att så görs.

Agne Johanssons minnesfond

Samarbetet med Unga innovatörer

Agne Johanssons Minnesfond möjliggör sedan 2020 ett höstlovsläger för unga uppfinnare samt utveckling och utdelande av två årliga stipendier för unga innovatörer.

Om Agne Johansson

Agne grundade företaget Akustikprodukter AB 1967 vilket han ledde framgångsrikt under 25 år fram till sin pension. En del av de medel som Agne Johansson byggde upp i sin verksamhet, har han välvilligt donerat till förmån för Sveriges uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Kapitalet delas ut via Stiftelsen AJM.