Utbildningsmaterial för högstadiet

Våra verktyg är utvecklade för att stödja undervisningen på högstadiet.

Innovationsresan är en kreativ lärprocess där eleverna lär sig se lösningar på vardagsproblem eller utmaningar i samhället. Efter genomförd innovationsresa finns möjlighet att delta i Årets unga innovatör – Sveriges största innovationstävling för unga. I kunskapsbanken finns möjlighet att lära sig om innovationer och innovatörer, träna begrepp eller få reda på vad man behöver tänka på om man tror att innovationer man jobbar med kan skyddas genom tex patent.

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” LGR22

Innovationsresan
Ger dig luft under vingarna