Det här är Innovationsresan

I Innovationsresan går eleverna igenom en skolversion av innovationsprocessen. Det är ett pedagogiskt verktyg och en beprövad metod för att undervisa på högstadiet. Eleverna lär sig på ett kreativt och roligt sätt och när de är klara har de gjort en egen innovation. Deras arbete är så klart betygsgrundande – du får bedömningsstöd för teknik, matematik, svenska, engelska, slöjd och samhällskunskap.

Verklighetsnära, rolig och utmanande

I Unga innovatörers lärarhandledning presenteras metoden Innovationsresan. Den kan enkelt användas i teknik, allra helst med stöd i matematik, svenska, engelska, slöjd och samhällskunskap. Ta in den i undervisningen som en lärprocess eller som enskilda delar beroende på vad ni arbetar med. I metoden tillämpar eleverna ett reflekterande arbetssätt.

Så här fungerar Innovationsresan

Innovationsresan är ett problembaserat lärande där allt cirkulerar kring en resa som leder eleverna ända fram till en egen innovation. Stationerna längs vägen kallas Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga. Det finns riktat undervisningsstöd med roliga pedagogiska lektionsövningar som kan användas direkt i klassrummet och ute i verkligheten. Metoden stöder eleverna att självständigt gå vidare i den kreativa lärprocessen utan att kräva ledning av läraren. De arbetar självständigt i läroboken Min innovationsresa. Från och med läsåret 2021/2022 finns den också som digitalt lärverktyg.

Unga innovatörer har också en tävling

Elever kan varje år skicka in innovationerna de utvecklat till tävlingar. Tillsammans med skolor och regionala partners arrangerar Unga innovatörer tävlingar lokalt och regionalt. De bästa innovationerna går sedan vidare till en nationell final, Sveriges största innovationstävling för unga.
Alla bidrag bedöms av jurymedlemmar med erfarenhet inom innovationer, entreprenörskap och företagsamhet. Varje tävlande elev får ett professionellt omdöme av sitt bidrag. Finalisterna får visa upp sina innovationer och kan belönas med stipendier under en prisutdelning i Stockholm.

Ämnesövergripande undervisning

Innovationsresan passar som hand i handske för att samarbeta ämnesövergripande. När eleverna innoverar har de nytta av kunskap från många ämnen. Varför inte koppla ihop tekniken med flera ämnen? Det ger positivt resultat för alla. Tittar man på kunskapskraven går det utmärkt att ta hjälp av varandra i olika delmoment.

”Ämnesövergripande arbete är lika med ett lustfyllt och varierat lärande, en aktiv inlärning med verklighetsanknytning. Det finns många möjligheter med att arbeta över gränserna, det viktigaste är att skapa ett intresse hos eleverna för att lära.”
Lena Wernstedt, teknik- och svensklärare

Innovationsresan handlar om att se lösningar på enkla vardagsproblem. För att utveckla idén närmare en innovation är teknik ett självklart ämne, men eleverna behöver också räkna och beräkna skeenden utifrån naturlagarna när de utvecklar lösningen. De ska pröva och ompröva sina idéer, skissa och simulera olika konstruktioner, utforma prototyper och piloter som de testar och förändrar. Det gäller också att kunna förklara både muntligt och skriftligt vad innovationen är. Och använda visuella beskrivningar så att andra kan förstå vad de vill uppnå.

Det ingår att dokumentera tankegången i form av skisser och ritningar med förklarande ord, begrepp och symboler. Eleverna författar enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar deras konstruktion och teknikutvecklingsarbete. Samarbete över ämnesgränser ger en helhetssyn på elevernas lärprocess och eleven har möjlighet att visa sina kunskaper i olika sammanhang.

En entreprenöriell lärprocess

Läroplanen för grundskolan betonar vikten av entreprenöriellt lärande. Elever ska genom hela sin skolgång lägga grunden för kompetenser som de har glädje av i livet och som efterfrågas i arbetslivet. I Sverige tycker vi att sådana förmågor är så viktiga att vi vill att alla unga människor ska få möjlighet att utveckla dem.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
Ur Lgr 11, del 1 skolans uppdrag

Att förbereda sig för yrkeslivet

När eleverna går igenom Innovationsresan stärker de sin förmåga att möta utmaningar i sitt blivande arbetsliv och det samhälle de ska leva i. Med hjälp av våra verktyg kan lärare stimulera eleverna så att de blir bättre på att tänka och handla dynamiskt. De tränas i att aktivt ta ansvar för sig själva och för andra och att hitta sin inneboende drivkraft.

Elever som använder Innovationsresan utvecklar sitt lärande på ett kreativt sätt. Det stärker deras idékraft när de tränas i kreativt tänkande, problemlösning, att samarbeta och att våga satsa på sin idé för att förverkliga den.

Att äga sitt lärande

Elever som utvecklar en egen innovation i skolan har roligt. Metoden väcker lusten att lära även hos skoltrötta elever. De som lutat huvudet mot bänken får en ny glöd när de utvecklar något som utgår från deras egna intressen och behov. När de använder Innovationsresan blir de bättre på att handla självstyrt och att bryta mönster. De övar sig i att se möjligheter och göra något av dem. Unga innovatörer startar en process som leder till ökad självkännedom.
Entreprenöriellt lärande i klassrummet uppmuntrar eleverna att äga sitt lärande. Här får de praktisk övning i att själva driva på genom sin nyfikenhet och genom att reflektera över sina resultat. Många är förvånade över hur mycket de faktiskt åstadkommit och dessutom hur stolta de är över vad de gjort.
Innovationsresan leder till att eleverna lär sig nya sätt att lära sig i skolan – och senare i livet. Därför att de äger sitt lärande.

Coacha eleverna

Du som lärare är processledaren som coachar eleverna i deras lärande. Din ämneskunskap är självklart grunden där Innovationsresan är ditt komplement. Utgångspunkten i den här processen är eleverna driver sitt lärande. De kan arbeta självständigt, och allra helst i samarbete med kamratåterkoppling.

Kreativt samarbete och problemlösning i skolan

Din viktigaste uppgift vid sidan av kunskapsöverföring blir att stötta eleverna och underhålla deras motivation, särskilt när det blir motigt. Och de kommer att gå igenom bakslag och situationer där de måste finna nya sätt att komma runt hinder. Det är en del av processen och kanske det de lär sig mest av.
Uppmärksamma så klart deras framsteg och belöna dem för varje station de genomfört i Innovationsresan.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)