Undervisningsstöd för högstadielärare

Unga innovatörer är en anrik skolverksamhet som har använts på högstadiet sedan slutet av 1970-talet. Den är mer adekvat och aktuell än någonsin genom en kreativ lärprocess, entreprenöriellt lärande och anpassad för ämnesövergripande samarbete.

Du får ett gediget stöd för din undervisning. Här finns pedagogiska planeringar från erfarna och skickliga lärare. De delar generöst med sig av tips och råd. Vi har ett nätverk av lärare som kan svara på frågor och hjälpa dig om du stöter på problem.

Vår pedagogiska metod Innovationsresan stöder målen i läroplanen. Stationerna längs resan kombinerar kunskap med praktisk tillämpning. Det gör inlärningen meningsfull och undervisningen konkret. Här får du också bedömningsmatriser för en rad ämnen.

Från och med läsåret 2018/19 ska eleverna även undervisas så att de uppnår adekvat digital kompetens. Unga innovatörer kan bidra. Vår styrka ligger i den första kreativa delen av en digital lösning, från idé via algoritmer till flödesschema.

Under Innovationsresan behövs mallar. Ladda ner begreppslista, sekretessförbindelse och diplom som pdf.

På Patent- och registreringsverkets webb hittar du som lärare undervisningsmaterial inom immaterialrätt. Till exempel patent, varumärke, design och upphovsrätt. Ett bra komplement när eleverna har tagit sig till Researcha-stationen på deras innovationsrresa!

Hur gör andra lärare?

Inspireras av hur andra lärare använder metoden genom att ta del av deras pedagogiska planeringar och erfarenheter.

Bedömningsstöd

Lärare som väljer att använda Innovationsresan i undervisningen vet att den stöder målen i läroplanen.

Digital kompetens

Skolan ska ge eleverna adekvat digital kompetens. Med metoden blir de medskapare av digitala verktyg och tjänster.

Mallar

Under Innovationsresan behövs mallar. Du kan ladda ner dem som pdf.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)