Bedömningsstöd för elevens kunskap och förmåga

Lärare som väljer att använda Innovationsresan i undervisningen vet att den stöder målen i läroplanen. I kursplanerna finns många paralleller till de fem stationerna – och det pedagogiska innehållet överensstämmer med kunskapskraven.

Elever som arbetar efter den kreativa lärprocessen i Innovationsresan får kunskap som täcker mycket av vad kursplanen i teknik år 7-9 omfattar, men även kunskapskrav i flera andra ämnen.

Vi utvecklar elevernas intresse för teknik och förmåga att ta till sig tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Erfarna tekniklärare, som använt lärprocessen i många år, har hjälpt till att jämföra elevens prestation i olika moment med kursplanen för teknik i Lgr 11.

Bedömningsstöd

Här nedan kan du ladda ner bedömningsstöd för sex ämnen.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)