Träna den digitala kompetensen

Skolan har i uppdrag att ge alla barn en likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens så att de vet hur datorer är uppbyggda, hur globala nätverk fungerar och varför reklamen dyker upp i deras sociala flöden.

Ta hjälp av eleverna i undervisningen av digital kompetens. Låt dem ta plats i klassrummen under lektionerna. Du som lärare är deras coach och när du lämnar katedern blir det lättare att observera och göra formativa bedömningar.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
Ur Lgr 11, del 1 Skolans uppdrag

Lektionsövningar

Det finns två övningar där eleverna utvecklar egna digitala lösningar. De lär sig den kreativa processen fram till flödesscheman att programmera utifrån.

  • Min hemma-robot: Eleverna lär sig utveckla en digital lösning. Deras uppgift är att bestämma vad en hemma-robot ska göra och sedan skriva ett flödesschema. Ladda ner övningen här.
  • Gör din egen app: En app ger mobilen eller surfplattan en ny funktion. Elevernas uppdrag är att utveckla en egen app. Här lär de sig alla stegen. Kom ihåg, de bästa apparna är ännu inte uppfunna. Ladda ner övningen här.

I övningen tipsar vi om en zip-fil med koden till appen Snabbklipp. Ladda ner koden här.

Framtidens förmågor

Har du hängt med i forskningen om vilka kompetenser eleverna behöver på 2000-talet? Det internationella forskningsprojektet kallar dem för 21st Century Skills. I Innovationsresan utvecklas och tränas flera av dem, bland annat elevernas kreativitet, innovationsförmåga, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, AI, kan liknas vid en maskinell variant av en hjärna. En dator som lär av sina misstag kan sägas ha AI. I takt med digitaliseringen av samhället förändras flyttas också positionerna fram för vad som är AI. Alla möjliga saker utvecklade av människor kommer att ha en viss AI i framtiden. Därför stöder Unga innovatörer undervisningen i digital kompetens.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)