Hur använder andra lärare Innovationsresan?

Inspireras av hur andra lärare använder Innovationsresan genom att ta del av deras pedagogiska planeringar och erfarenheter. Den kan användas fritt och undervisningen kan ske i ett enskilt ämne eller ämnesövergripande, vilket ger bästa förutsättningarna för eleverna. Här berättar fyra lärare hur de gör.

Möt Ulrihca Malmberg, teknik- och NO-lärare i årskurs 6-9. Under tio veckor genomför hon Innovationsresan och kan bedöma elevens arbete utifrån tolv kunskapskrav i teknik och NO.

Läs om hur Carl Elfgren undervisar i teknik för niondeklassare med hjälp av stationerna i Innovationsresan. Han använder den för att det ger eleverna teknisk läskunnighet. De får lära sig vad en hel process är och Carl tycker att metoden stöder en holistisk syn på undervisningen.

Lärarna i Humleskolan delar med sig av sina erfarenheter av att använda lärprocessen på skolan. De arbetar ämnesövergripande, har skolledningens förtroende och vet att den processen inte tar slut när det ringer för rast. De ger tips på vad du som vill starta Innovationsrean på din skola ska tänka på.

Kontakta en lärare

Är du nyfiken på Innovationsresan och vill pröva på metoden och processen i din skola?

Vi har ett nätverk av erfarna och skickliga lärare som kan svara på frågor och hjälpa dig om du stöter på problem. De kan ge dig råd och stöd, t ex hur du lägger upp pedagogiska planeringar.

 • Cecilia Eriksson1:e lärare i NO och forskare inom naturvetenskapernas didaktik,
  Tel 070-575 82 21, e-post >>
 • Bengt Murénlärare i teknik och slöjd,
  Tel 070-690 14 86, e-post >>
 • Markus Svenssonlärare i matematik och NO,
  Tel 070-797 42 81, e-post >>
 • Lotta Backgårdlärare i matematik och NO,
  Tel 070-635 76 31, e-post >>
 • Carl Elfgrenlärare i matematik, teknik och NO,
  Tel 070-796 43 40, e-post >>
 • Niclas EkholmIKT-pedagog och Makerspace-grundare,
  Tel 076-277 31 99, e-post >>
 • Karin Bohmanlärare i teknik,
  Tel 070-735 99 97, e-post >>

En lärare nära dig

I samtliga län/regioner och i över 180 kommuner runt om i Sverige finns det lärare som undervisar med hjälp av Innovationsresan visar en nyligen gjord kartläggning. Hur ditt län/region ligger till ser du här.

Om du vill komma i kontakt med en lärare i din kommun, maila oss på info@ungainnovatorer.se så förmedlar vi kontakten.

Ulrihca Malmberg

Ta del av Ulrihcas pedagogiska planeringar och erfarenheter.

Carl Elfgren

Ta del av Carls pedagogiska planeringar
och erfarenheter.

Humleskolan

Ta del av Humleskolans pedagogiska planeringar och erfarenheter.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)