Kostnadsfri lärarhandledning

Lärarhandledningen har vuxit och fördjupats under 2018. Den är också modernare, men du kommer känna igen det kreativt lustfyllda. Unga innovatörer gör det enkelt och roligt att undervisa. Den bygger på en beprövad pedagogisk metod Innovationsresan, som använts i svenska skolan sedan 1978.

Lärarhandledningen är 112 sidor lång och innehåller sex kapitel:

  • Det första är en introduktion till Unga innovatörer.
  • Det andra beskriver ingående Innovationsresan, här finns även alla lektionsövningar sorterade efter stationerna i Innovationsresan.
  • Det tredje handlar om hur du undervisar i digital kompetens med hjälp av vår metod.
  • I det fjärde visar lärare sina pedagogiska planeringar och hur de undervisar med hjälp av Innovationsresan.
  • Det femte kapitlet beskriver hur det går till att delta i innovationstävlingen.
  • I det sjätte kapitlet får du stöd för att bedöma de kunskaper och förmågor elever tillägnat sig under Innovationsresan. Bedömningsstöd finns för teknik, svenska, matematik, slöjd, samhällskunskap och engelska.

Ta del av hela Innovationsresan

Fyll i uppgifterna för att ladda ner den kostnadsfria lärarhandledningen.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)