Kostnadsfria läromedel för elever

Det är elevernas kreativitet, problemlösnings- och samarbetsförmåga som utvecklas på dessa lektioner. De tränas i att reflektera, pröva och ompröva sina teoretiska kunskaper när de tillämpas praktiskt. Till sin hjälp har de läroboken Min innovationsresa.

Från och med läsåret 2018/19 släpps nya läromedel för att undervisa med stöd av Unga innovatörer. Eleverna får läroboken Min innovationsresa. Den är på 60 sidor och innehåller fyra kapitel:

  • Det första beskriver Unga innovatörer.
  • Det andra, som är det mest omfattande, hjälper eleverna genom Innovationsresans fem stationer: Starta, Idea, Researcha, Designa och Förverkliga.
  • Det tredje kapitlet ägnas helt åt digital kompetens.
  • Det fjärde är vår tävling, Sveriges största innovationstävling för unga.

Läroboken laddas ner kostnadsfritt som pdf-dokument. Till den finns ett digitalt lärverktyg med gamification, även det kostnadsfritt. De kan med fördel användas tillsammans för bästa inlärning.

En betaversion av det digitala lärverktyget lanseras under läsåret 2021/2022 till skolor vars huvudmän är medlemmar i Skolon.

Vill du vara en av de första som testar lärverktyget i undervisningen? Vi lovar testklasser som hittar buggar (dock inte ”skönhetsfel”) stipendier att använda till klassen. Mejla dina kontaktuppgifter till info@ungainnovatorer.se.

Lärverktyg till Innovationsresan.

För dig som lärare finns en lärarhandledning som du kan läsa mer om och ladda ner här.

Läroboken Min innovationsresa

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner läroboken Min innovationsresa kostnadsfritt.

Jag är(Obligatoriskt)
Samtycke(Obligatoriskt)