H22 Innov8-hackaton – förbättra inomhusklimatet

Innov8-workshop med Lindab och NTI Gymnasiet i Helsingborg på Mindpark 2022-05-31

Kl 09.00 Närvaroregistrering och incheckning: nk –>

Tema: Framtidens lösningar för ett bättre inomhusklimat​.

Övergripande frågeställningar:​
Hur kan inomhusluften göras bättre? Hur kan vi förbättra styrningen av ventilationen? Hur kan vi visualisera inomhusluftens kvalitet.​

​Innov8-utmaning:
Ta fram förslag på lösningar för att göra inomhusklimatet bättre!​

Bakgrundsinfo:
Lindab är ett bolag inom ventilationsbranschen som är drivande i utvecklingen mot hållbart byggande och bättre inomhusklimat. Lindab är officiell partner till Helsingborgs H22 City Expo. Läs mer om Lindab och deras engagemang i H22 här –>
Innov8-workshopen är ett event med Lindab Innovation Hub som uppdragsgivare och Unga innovatörer som facilitator. Syftet är att ge gymnasieeleverna kunskaper om inomhusmiljö, inomhusklimat och luft. Dessutom är Lindab intresserade av att ta del av ungdomarnas tankar, idéer och förslag på framtidens ventilationslösningar. Elevernas idéer och förslag på lösningar ska sedan presenteras och visas upp för allmänheten för att inspirera till ökat intresse och samtal kring frågor som rör luftkvalitet och inomhusklimatet.
Medverkande från Unga innovatörer är Karin DiLuca och Niclas Ekholm.
Vernissage på Mindpark kl 17-19 med utställning av NTI Gymnasiets elevers förslag på lösningar för förbättrat inomhusklimat.

Inbjudan till vernissage med elevernas idépresentationer på Mindpark –>
Läs mer här –>
Deltagande skola är NTI Gymnasiet Helsingborg med klasserna 2TEK1 och 2TEK2. Läs mer om NTI Gymnasiet Helsingborg här –>


 

Agenda för dagens Innov8-workshop om inomhusklimat.
Agenda för dagens Innov8-workshop om inomhusklimat.
Vad är innovation?
Olika typer av innovation.
Olika typer av innovation.

Innov8-processens åtta hållpunkter
Innov8 #1 - Anta utmaningen.
Innov8 #1 – Anta utmaningen.
Innov8 #1 - Anta utmaningen - Tema inomhusklimat. Hur kan inomhusluften göras bättre? Ta fram förslag på kreativa och innovativa lösningar för framtidens ventilationsstyrning.
Innov8 #1 – Anta utmaningen – Tema inomhusklimat. Hur kan inomhusluften göras bättre? Ta fram förslag på kreativa och innovativa lösningar för framtidens ventilationsstyrning.

Innov8 #2 - Analysera problemet.
Innov8 #2 – Analysera problemet.

Föreläsning om inomhusluft och inomhusklimat av Nicklas Friberg från Lindab. Fakta, statistik och övergripande problembeskrivning. 20 min.

Nicklas Friberg från Lindab föreläste om inomhusklimat och luft.

 

Niclas Friberg från Lindab föreläste om inomhusklimat och luft.
Föreläsning av Nicklas Friberg från Lindab. Vad påverkar inomhusmiljön? Ett bra inomhusklimat handlar om mer än bara luft.
Nicklas Friberg från Lindab föreläser om inomhusmiljö och luftkvalitet. Här är ett kort smakprov från den 20 minuter långa föreläsningen.

Eleverna testar olika luftkvalitetssensorer. Vilka befintliga lösningar finns det idag? 10 minuter.

Eleverna testar olika luftkvalitetssensorer.
Eleverna testar olika luftkvalitetssensorer.
Rektor Susanne Alkbrand blåser på en luftkvalitetssensorfågel för att få den att reagera på en förändrad koldioxidhalt.

Fikapaus 10 minuter.

Lindab bjuder på fika. Kaffe, te, juice och smörgås ger ett bra energitillskott inför brainstorm-sessionen.

Dela in er i grupper/team
Sprid ut er i rummet och sätt er gruppvis. 4 elever per team.​
Möblera för att kunna samarbeta och arbeta i era team.​ Ni ska kunna prata, diskutera och skriva ner era tankar, idéer och förslag i digitala formulär på datorn eller mobiltelefonen.

Eleverna arbetar i grupper för att analysera problemet. Vilka problem med inomhusluften och inomhusklimatet kan de komma på? Vilket problem är mest angeläget att ta fram en lösning på?
Innov8 #2 - Analysera problemet. Avgränsa uppgiften genom att välja ut det mest angelägna problemet ni vill lösa och ta fram en problemformulering.
Innov8 #2 – Analysera problemet. Avgränsa uppgiften genom att välja ut det mest angelägna problemet ni vill lösa och ta fram en problemformulering.

Länk till problemformuläret –>

 


Innov8 #3 - Idégenerera
Innov8 #3 – Idégenerera
Idégenerera
Innov8 #3 – Idégenerera

 Länk till idéformuläret –>

Innov8 #3 – Idégenerering enskilt och i grupp. Alla i gruppen bidrar med idéer under brainstorming. En i gruppen skriver in gruppens förslag på lösningar i det digitala idéformuläret.
Resultat från elevernas brainstorm-aktiviteter (problem och idéer på lösningar).

 

Innov8 #4 - Utveckla koncept
Innov8 #4 – Utveckla koncept
Innov8 #4 - Utveckla koncept. Skriv kravspecifikation. Beskriv lösningens funktioner, egenskaper och kvaliteter. Gör en riskanalys.
Innov8 #4 – Utveckla koncept. Skriv kravspecifikation. Beskriv lösningens funktioner, egenskaper och kvaliteter. Gör en riskanalys.

Innov8 #4 – Utvecklar koncept utifrån gruppens valda lösning.

Innov8 #5 - Designa modell.
Innov8 #5 – Designa modell.
Innov8 #5 - Designa modell. Skapa en skiss, 3D CAD-modell och en presentation av er valda idé.
Innov8 #5 – Designa modell. Skapa en skiss, 3D CAD-modell och en presentation av er valda idé.

  Länk till Powerpoint-presentation där ni ska lägga in er presentation –>>

Innov8 #5 – Skapar digitala skisser och 3D-modeller i Fusion 360 3D CAD.

 

Innov8 #5 – Skapar modeller i 3D CAD.
Innov8 #5 – Skissar på hur lösningarna ska se ut och visualiseras.
Innnov8 #5 – NTI Gymnasiets elever designar digitala modeller för att visualisera sina idéer på hur man kan förbättra inomhusklimatet.
Innov8 #5 – Designar digitala modeller
Innov8 #5 – NTI Gymnasiets elever designar digitala modeller.
Innov8 #5 – Designar 3D CAD-modell av en displaymodul som visar inomhusluftens kvalitet.
Innov8 #5 – Skapar en skiss på luftflödet i ett rum i programmet Paint.

 

Innov8 #6 - Testa lösningen.
Innov8 #6 – Testa lösningen.
Testa lösningen mot de Globala målen för hållbar utveckling. Vilka Globala mål adresserar lösningen?

Innov8 #6 - Testa lösningen. Checka av mot kravspecifikationen, hållbarhetsdimensionerna och de Globala målen.
Innov8 #6 – Testa lösningen. Checka av mot kravspecifikationen, hållbarhetsdimensionerna och de Globala målen.
Innov8 #6 – eleverna diskuterar lösningarnas hållbarhetsaspekter.

 


Innov8 #7 - Presentera lösningen. En PPT-sida med bilder, illustrationer och beskrivande text. En muntlig presentation av er lösning.
Innov8 #7 – Presentera lösningen. En PPT-sida med bilder, illustrationer och beskrivande text. En muntlig presentation av er lösning.

  Länk till Powerpoint-presentation där ni ska lägga in er presentation –>

Innov8 #7 – Skapar presentationer i Powerpoint.
Innov8 #7 – Skapar presentationer i Powerpoint.
Elevpresentationer
Elevpresentationer
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.

Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.
Innov8 #7 – presentation av lösningen inför de andra teamen, lärarna, Lindab och Unga innovatörer.

Elevernas presenterade förslag på lösningar i pdf för utskrift på A4 –>>

Innov8 #8 - Reflektera över processen
Innov8 #8 – Reflektera över processen

Fyll i utvärderingsformuläret –>


Vernissage på Mindpark kl 17-19 med utställning av NTI Gymnasiets elevers förslag på lösningar för förbättrat inomhusklimat.

Inbjudan till evenemanget –>

Vernissage på Mindpark med utställning av NTI Gymnasiets elevers förslag på lösningar för förbättrat inomhusklimat.
Vernissage på Mindpark med utställning av NTI Gymnasiets elevers förslag på lösningar för förbättrat inomhusklimat.
Vernissage på Mindpark med utställning av NTI Gymnasiets elevers förslag på lösningar för förbättrat inomhusklimat.

Tack för idag! Bra jobbat!
Tack för idag! Bra jobbat!

.