Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Image002

Stärk innovationsförmågan i skolan nu 

Var med i Innovationsuppropet!

Vad vi vill åstadkomma 

  • En väl fungerande kompetensförsörjning som startar redan i skolan. Det är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd. 
  • Gymnasieskolans kontakter med företag och omgivande samhälle är inte tillräckligt omfattande och arbetslivets involvering i gymnasieprogrammen behöver öka. Kreativa processer, som Unga innovatörers Innovationsresan och Innov8, göra att verkligheten kommer in i klassrummen. De pedagogiska metoderna bygger på att elever kan anta verkliga utmaningar och utveckla lösningar i en innovationsprocess och samtidigt träna innovativa förmågor som kreativitet, samarbete och problemlösning. 
  • Fokus för elevprojekt som främjar innovationstänkande ska riktas mot samhällsutmaningar och värdeskapande. Projekt som når ända till innovativa lösningar premieras i innovationstävlingar för unga som Årets unga innovatör (fd Finn upp). 
  • Gymnasiet har en nyckelroll i utbildningssystemet som en brygga från grundskolan till högre studier eller in i yrkeslivet. Därför ska ämnet Entreprenörskap ingå i samtliga gymnasieprogram. Förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller ett fiktivt företag ska alla elever få träna på skoltid. 

 

Därför behöver Sverige ett Innovationsupprop 

Innovationssystemet i Sverige behöver förändras och föryngras. Från vårt perspektiv saknas de ungas bidrag i det svenska innovationssystemet. Det är helt nödvändigt att lyssna på ungdomarna och bjuda in dem som medskapare. Skälen är många. Unga är ofiltrerade och ofärgade. De kan se på problem och utmaningar utan förutfattade meningar, vilket är så värdefullt för innovationstänkande. Unga sätter inga gränser mellan olika typer av innovationer. Deras innovativa lösningar, som ofta adresserar globala hållbarhetsmål, är inte sällan kombinationer av fysiska produkter och tjänster eller nyskapande processer. 

Skolan är den plats vi når hela årskullar och under den tid i livet då vi formar våra värderingar och inriktning. Att som ung förstå att jag kan lösa problem, och veta hur jag kan ta min egen idé vidare, och under ett innovationsprojekt nå så långt att jag har en prototyp, modell eller pilot (t ex en app) av lösningen, det är något som alla elever ska få göra i skolan. I läroplanerna står det att alla elever ska kunna utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar innovationstänkande och entreprenöriellt förhållningssätt. Innovationsuppropet är vårt sätt att påverka så att det blir möjligt.

Innovationsuppropets mål är att lyfta frågan i debatten så att skolungdomar när de blir vuxna medarbetare och medborgare har de bästa förutsättningar för att bli innovatörer eller intraprenörer i sina anställningar, likaväl som att bli entreprenörer eller starta företag. Av arbetskraften, 16 – 64 år, är färre än nio procent företagare (källa SCB) och det har inte skett någon ökning under lång tid. Så påverkan på Sveriges konkurrenskraft som innovationsland är långt större om fler blivande anställda upptäcker och utvecklar sina innovativa förmågor redan under skolåren. 

För att summera: Innovationer är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. De ungas bidrag i det svenska innovationssystemet saknas, och det tomrummet måste fyllas. Unga innovatörer startar Innovationsuppropet därför att alla unga ska ha rätt att få upptäcka och utveckla sina innovativa förmågor. De ska få kunskap om innovation och förståelse för hur innovationer blir till. Den förståelsen behöver starta i skolan.

Var med och höj din röst för att varenda elev ska lära sig om innovationer och få träna sitt innovationstänkande!

Gå med i Innovationskampen

Frågor?

Vill du veta mer om Innovationsuppropet eller Innovationskampen kontakta Helena eller Morgan!

Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.