Unga innovatörers integritetspolicy för gåvogivare 

Inledning – personuppgiftsansvarig
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi strävar efter att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras. Därför arbetar vi i enlighet med den högre standarden för personuppgiftsskydd, den europeiska dataskyddslagen som gäller från och med 25 maj 2018, mer känd som General Data Protection Regulation (GDPR).

Unga innovatörer, 802004–0302, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du ger en gåva till Unga innovatörer eller besöker vår webbplats. Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

Ändamål och rättslig grund
De personuppgifter vi hanterar är de du har lämnat till oss när du kontaktar oss via formulär, mail eller personlig kontakt.

För följande ändamål behandlar Unga innovatörer dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Administrera och genomföra din gåva. 
 • För att kunna skicka ut nyhetsbrev med inspiration och information.
 • Kontakta dig för framtida gåvor.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på länken i sidfoten på ett av våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via e-post på info@ungainnovatorer.se.

Personuppgifter som vi samlar in
I samband med att du donerar en gåva behöver vi samla in följande information om dig:

 • Förnamn och efternamn
 • E-post
 • Personnummer
 • Adress, postnummer, ort och land
 • Telefonnummer
 • Betalningsinformation

Månadsgivare

Om du väljer att bli månadsgivare så fortlöper ditt åtagande tills du avslutar ditt givande. Du kan när som helst välja att avsluta och vi avbryter då framtida debiteringar.

Om ditt valda betalsätt ej fungerar vid tiden för debitering kommer återupprepande försök att göras.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
I samband med att ni ger en gåva till Unga innovatörer kan dina personuppgifter komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Unga innovatörer.
 • Leverantörer av ärendehanterings-/chattsystem inom vår kundserviceavdelning. Detta för att kunna ge dig en optimal service.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna lagras och behandlas i Unga innovatörers IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Information om Cookies
Unga innovatörer använder cookies för att ge oss statistik för att förbättra din upplevelse av oss. Cookien låter oss veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Dessa cookies används för att komma ihåg om du läst informationen om cookies. Cookies från tredje part används för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga. Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. All kommunikation och samtliga åtgärder som Unga innovatörer vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Unga innovatörer på info@ungainnovatorer.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-02-08.