Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype

Begreppslista

En lista att återkomma till när ni arbetar med innovation i skolan

Text: Helena Thorén 

3 januari 2023

Algoritm

Noggranna listor för att beskriva hur man löser problem. En matematisk definition av algoritmer skulle kunna vara ”stegvisa procedurer av väl definierade och exekverbara instruktioner för att utföra en uppgift eller lösa ett problem, ofta med kravet av procedurerna ska ha ett slut”.

 

Artificiell intelligens

En generell intelligens med förmåga att vara kreativ, lösa problem, kunna lära sig av sina misstag och att resonera. Definitionen av vad som har artificiell intelligens förändras i takt med att människor konstruerar och utvecklar nya lösningar.

 

Brainstorma

Att brainstorma är att i en liten grupp tänka fritt för att komma på nya idéer och lösningar. Det är lite som att drömma och låta de annorlunda tankarna få plats.

 

CAD

Computer Aided Design används för att skapa 3D- skisser av innovationen. De digitala skisserna kan sedan föras över till programvara som styr 3D-skrivare.

 

Designskydd

Det är ett lagligt (immaterialrättsligt) skydd för en unik form och ett eget utseende på en uppfinning.

 

Entreprenörskap

Att arbeta utifrån en idé som kan göra samhället lite bättre, mänskligare eller roligare att leva i. Enligt Skolverket är entreprenörskap i skolan att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.

 

HTML

HyperText Markup Language är ett sidbeskrivningsspråk som används för att märka upp olika delar på en sida, till exempel vad som ska vara rubrik och nytt stycke på en hemsida.

 

Industridesign

Förädla en produkt så att den når kommersiell framgång och är möjlig att masstillverka. Ofta är det en serie produkter som ger igenkänning. Arbetet sker i samarbete och kombinerar konstnärlighet med användarnas behov och produktionens krav.

 

Innovation

En innovation är något nytt som fungerar och som någon vill ha – kort och gott något nytt, nyttigt och nyttiggörande. Innovationer gör livet enklare, roligare, bättre på riktigt – för människor, för organisationer och företag eller för ett helt land eller till och med för hela världen. De gör skillnad. Det kan vara små förbättringar av sådant som redan finns, men de kan också vara banbrytande och förändra livsvillkoren. Så begreppet innovation omfattar mycket.

 

Innovatör

En innovatör fokuserar på att få en teknisk nyhet eller uppfinning att bli använd av många. Som innovatör arbetar du med att utveckla en idé till något konkret.

 

Kreativitet

Kreativitet är ett tänka annorlunda och se utifrån ett nytt perspektiv på hur saker och ting är idag. Det finns inget rätt eller fel utan bara nytt. För att kunna vara kreativ behöver man förstå när man kör på i gamla hjulspår till skillnad från att tänka ut något helt nytt. Den bångstyriga kreativiteten driver världen framåt.

 

Neuron

Neuron är ett annat namn för nervcell. En nervcell tar emot och för vidare nervimpulser. Neuronnät inom artificiell intelligens kan liknas vid nätverket av neuroner i hjärnan.

 

Patent

Skyddar tekniska lösningar och funktioner hos uppfinningen under maximal 20 år. Vid patentansökan i ett land görs först en nyhetsgranskning så att man inte söker patent för något som redan är patenterat. För att uppfinningen ska få patent måste den skilja sig väsentligt från andra uppfinningar. Den måste också vara en teknisk lösning på ett problem. I Sverige är det Patent- och registreringsverket som hanterar ansökningar.

 

Pilot

Är en första version av den tjänst, ofta en digital lösning, som uppfinningen ska bli. I piloten visas design av användargränssnitt, funktioner, anslutningar (in- och utdata) till enheter som mobiler, robotar, mikrodatorer et cetera.

 

Problemlösningsförmåga

Problemlösningsförmåga är att kunna tolka och analysera problem genom att använda inhämtad kunskap och medvetna strategier, och kunna förklara på ett tydligt och korrekt sätt hur problemet kan lösas.

 

Prototyp

Är en enklare fysisk modell av den produkt som uppfinningen ska bli. När man bygger prototypen ser man brister i uppfinningen men också nya möjligheter. Förändra prototypen och testa igen.

 

Reflektera

Att reflektera innebär att titta på vad man åstadkommit, till exempel under Innovationsresan. Man ser vilka val man gjort under teknikutvecklingsarbetet. En innovationsprocess är inte en linjär resa, utan mycket händer på vägen. När man reflekterat förstår man mer om vad man lärt sig.

 

Sekretessavtal

Är ett skriftligt avtal som de man tänker berätta om sin uppfinning för skriver under i förväg. I avtalet lovar de att inte berätta för någon om uppfinningen. Sekretessavtal behövs för att senare kunna söka patent.

 

Synaps

Synaps är den kemiska reaktion som sker i nervcellerna när signaler skickas ut.

 

Teknologisk singularitet

Är en tidpunkt i framtiden då teknologiska framsteg sker genom att maskiner med artificiell intelligens kan förbättra sig själva. Då menar en del att en intelligensexplosion sker. Den kan liknas vid gravitationell singularitet, som sker i svarta hål.

 

Tänka och handla dynamiskt

Att tänka och handla dynamiskt innebär att du tror att du kan utvecklas. Om du anstränger dig kan du nå länge. Den som har grit är motiverad, har hittat sin passion, ser ett misslyckande som ett tillfälle att lära sig och ger aldrig upp.

 

Uppfinnare

Är den eller de som äger uppfinningen. De har kommit på idén, utvecklat den till exempel under Innovationsresan och har sannolikt någon form av immateriell rättighet till uppfinningen (till exempel patent, designskydd och varumärkesskydd).

 

Uppfinning

Är en ny produkt, tjänst eller sätt att lösa ett problem på, till exempel i skolan. En uppfinning behöver inte finnas till försäljning.

 

Upphovsrätt

Är en laglig ensamrätt till unika konstnärliga och litterära verk, även kallad copyright. Den som gjort verket (till exempel litteratur, artiklar, foton, målningar, skulpturer, serier och musik) kallas upphovsperson. Upphovsrätten kan inte köpas.

 

Varumärkesskydd

Är ett sätt att bli unik och sticka ut när det finns många likadana varor på marknaden. Det kan vara en logotyp, ett ord, en ljudslinga eller liknande. Ensamrätten gäller tills vidare, men om den inte används under fem år kan skyddet hävas.

Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.