Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Gymnasiet

Innov8 som metodik för lärande om hållbarhet

En dag under höstterminen 2021 öppnade Malin Viklund ett vidarebefordrat mejl från rektorn. Det var en inbjudan till Innov8 Day, en heldag om framtidens hållbara Luleå. Eleverna skulle hitta sätt att minska klimatavtrycket utan att flytta problemen någon annanstans. Till sin hjälp hade de en skolversion av innovationsprocessen, Innov8, och utmaningen att utveckla lokala hållbara lösningar. Det skulle bli starten för Luleå gymnasieskola som pilotskola hos Unga innovatörer.

Text: Helena Thorén Foto: Unga innovatörer

11 augusti 2023

LuleåGymnypQTOxMz

Efter två läsår som pilotskola i ett utvecklingsprojekt hos Unga innovatörer där Malin Viklund och hennes kollegor använt Innov8 på olika sätt kan hon visa att kvaliteten i elevarbetena har höjts och att undervisningsstödet är flexibelt.

– Innov8-processen är så användbar i många olika sammanhang. Det är en evig åtta som eleverna kan återkomma till för att förbättra och förfina det de utvecklat. Kvaliteten i elevernas arbeten har höjts för det är inte bara ett skolarbete. Vi ser elever som blommat ut och det är jättemycket värt. Det är värdeskapande lärande på riktigt – eleverna gör skillnad för andra! Och det är något jag brinner för, säger Malin Viklund, filosofie magister, gymnasielärare och förstelärare i teknikämnen vid Luleå gymnasieskola.

På Luleå gymnasieskolas Teknikprogram är ett av fokusområdena Innovation och entreprenörskap. För eleverna på inriktningen Samhällsbyggande och miljö har man kombinerat det med FN:s globala mål (Agenda 2030). Det har visat sig vara en lyckad kombination.

– Eleverna behöver tränas i innovationsprocessen och Innov8 var en modell som passade vårt sätt att tänka, säger Malin, och fortsätter.

– Efter att Niclas Ekholm från Unga innovatörer presenterade konceptet och vi testade Innov8 Day våren 2022 har vi låtit alla teknikelever använda den. Innov8-processen går att använda även i andra utmaningar i teknikkurser. Man kan också bara ta delar av processen.

I vilka inriktningar kan Innov8 vara ett sätt att anta hållbarhetsutmaningar, menar du?

– I höst kommer årskurs 3 i Teknikspecialisering använda den för resurshushållning och klimatet. Innov8 ger oss stor frihet att utforma undervisningen utifrån hur man skulle kunna återanvända material.

I inriktningen Information- och medieteknik kommer lärare har stöd av Innov8 för att hitta lösningar för hur material används i elektronik. I Design- och produktutveckling och Produktionsteknik används modellen för att kunna tillverka på ett hållbart sätt.

Har ni tänkt tanken att involvera andra gymnasieprogram?

– Ja. Temat Hållbarhet är så bra just därför att det inte är begränsat till enbart Teknikprogrammet.

Arbetssättet under ett Innov8-projekt följer en väldigt strukturerad innovationsprocess. Processen har åtta steg som börjar med att eleverna kartlägger utmaningen och slutar med att de reflekterar över projektet och vad de bidragit med men också över sitt eget lärande.

– Vi jobbade med de första stegen i ett förberedelsearbete i skolan inför Innov8 Day. Vi valde utmaning åt eleverna och gav dem sedan fria tyglar att hitta de problem de ville hitta lösningar på. Under dagen fick de gå igenom resterande steg i Innov8-processen. Sista steget är väldigt viktigt för att få veta vad eleverna fått med sig. Bedömning är ofta svårt i projekt. Mitt tips är att följa upp med specifika frågor under reflektionen. Sammanlagt ger det ett bra underlag för betygsättning. Hur långt teamet kommit beror oftast på de individuella insatserna.

LuleåGymnD4F08717 E7F7 45EC 8AD5 6BE418F4876E

En styrka med Innov8-processen och verklighetsbaserade hållbarhetsutmaningar är att eleverna tränar annat än bara teoretiska kunskaper. Det handlar om att skapa, om att möta branschen, om att öva på det kreativa för eleverna så att deras innovationsförmåga som helhet stärks.

– De får omsätta sina kunskaper i utvecklingen av ett riktigt förslag. Bara det att eleverna får träna på sin samarbetsförmåga inför arbetslivet. Att lära sig samarbeta i team med människor som de kanske inte alltid drar jämt med är värdefullt.

Vilka lärdomar har du dragit för din lärarroll?

– Att arrangera något som liknar Innov8 Day för mig som lärare är näst intill omöjligt. Nu var det bara att hoppa på tåget och vara med i processen. Många kollegor har inte heller det naturliga kontaktnätet med branschen, vilket gör det ännu svårare. Med erfarenhet från ett par läsår som pilotskola så kan vi nu planera in Innov8 och hållbarhet i årshjulet. Vi vet vad eleverna behöver ha med sig till en Innov8 Day, och vi kan också välja hur stort eller litet vi vill göra det.

För eleverna är projektarbetet inte bara slutprodukten viktig utan även processen. Själva Innov8-processen kan de komma tillbaka till för att påminna sig om var de är nu i utvecklingen av sin lösning.

– Ibland behövde vi bara ta fram bilden på den liggande åttan för att tala om var vi är just nu.

Inför läsåret 2023/2024 är nu planen för årskurs 2 att köra Innov8 Day som blir en kortare innovationsprocess. Årskurs 3 kommer att få anta en hållbarhetsutmaning där Malin Viklund och hennes kollegor avsatt höstterminen fram till höstlovet. Innov8-projekten ska resultera i tre minuter långa filmer som ska skickas in till kommunens klimatmässa och presenteras för politikerna.

Malin, om du skulle ge ett råd till lärare som blir intresserade, vad skulle du då säga?

– Jag skulle säga att de ska börja i det lilla så att de lär sig Innov8-processen och lär sig hur de vill använda den.

LuleåGymnf E7yVzu
LuleåGymnvZAvvmjz
Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.