Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Gymnasiet

Innovationer för ett framtida hållbart Stockholm

Under vårterminen 2023 har Unga innovatörer, Östra Reals gymnasium och Stockholms stad genomfört ett samarbete kring innovation och hållbarhet. Samarbetet är ett initiativ av Unga innovatörer och i vår kommer fler skolor kunna anta utmaningen. Projektet har varit ett pilotprojekt, vilket har inneburit att det prövats och genomförts i liten skala. I februari kan eleverna hitta 2024 års utmaningar.

Text: Karin Di Luca Foto: Marc Femenia

30 oktober 2023

U03 Raw 230529 311
Stockholm, Sweden 2023-05-29 Elever från Östra Real pitchar sin idé till borgarrådet Åsa Lindhagen i stadshuset. Unga innovatörer.

– Att arbeta med hållbarhetsutmaningarna och med Innov8-processen inom entreprenörskapskursen passar väldigt bra. Men det finns såklart även andra program och andra ämnen som också skulle kunna arbeta med det här. Innov8-konceptet kan användas på samtliga gymnasieprogram i flertal kurser, säger Karin Di Luca som är projektledare för Unga innovatörer.

– När det finns en tydlig avsändare till de här utmaningarna med koppling till Stockholm blir arbetet än mer verklighetsanknutet och det skapar drivkraft och ökad motivation bland eleverna, säger lärare Helena Palmheden, Entreprenörskap år2 Ekonomiprogrammet.

Projektet inleddes med att klasserna fick ta del av utmaningarna som presenterades i filmer med miljöborgarrådet Åsa Lindhagen och skolborgarrådet Emilia Bjuggren om energieffektivisering samt jämställdhet och minskad ojämlikhet. Utmaningarna utgår från Stockholms stads hållbarhetsrapport och har en tydlig koppling till Agenda 2030.

För att lösa utmaningarna arbetade eleverna i projekt indelade i team. Metoden som används är Unga innovatörers Innov8-process, där eleverna steg för steg på ett systematiskt sätt arbetar sig fram till en egen lösning på utmaningen. Processen avslutas med att teamen presenterar sin lösning i en kort video och en jury från utbildningsförvaltningen inom Stockholm Stad och Unga innovatörer valde sedan ut ett bidrag per utmaning. De vinnande teamen fick sedan möjlighet att presentera sina lösningar i Stockholms stadshus för borgarråden.

– Det är så roligt att se att eleverna har så många bra tankar och idéer om olika typer av lösningar om hur Stockholm kan bli än mer hållbart, säger Karin Di Luca.

Ambitionen och målsättningen är att detta projekt och dessa hållbarhetsutmaningar ska kunna erbjudas samtliga gymnasieskolor inom Stockholms stad även under nästa läsår.

U03 Raw 230529 110

Vinnare i årets Innov8-utmaning Framtidens hållbara Stockholm våren 2023 var:

– miljömässig hållbarhet –  Eco Furnishing – digital lösning för om hur privatpersoner eller företag, kan energieffektivisera genom att möblera på rätt sätt.

– Att arbeta i en tydlig och strukturerad process som Innov8 gör att arbetet blir mer uppstyrt och att alla vet vad de ska göra. Man kommer snabbare fram. Sen är det roligt också! Det känns viktigt och roligt att få vara med och påverka. Men sen är det såklart extra roligt att få komma till Stadshuset och presentera sin lösning för borgarrådet, säger Siri Henriksson i teamet Eco Furnishing.

U03 Raw 230529 033

Vinnare i årets Innov8-utmaning Framtidens hållbara Stockholm våren 2023 var:

– social hållbarhet – är Among Equals – med Stockholms Ungdomskulturkort kan stadens ungdomar ta del av kulturlivet på lika villkor.

– I en framtid skulle det också vara jätteroligt om elever från skolor från olika delar av staden kunde visa upp och ta del av varandras olika lösningar i någon form, säger Jacob Wendt i teamet Among Equals.

Tidplanen

Det kommer att finnas likadana hållbarhetsutmaningar som elever ta fram innovativa lösningar för under vårtermin 2024. Flera skolor har redan visat intresse!

Var? Stockholm stads intranät lägger ut utmaningarna

När? Februari 2024

Lektionstid? Eleverna arbetar v 10 – v 17

Juryn väljer vinnare? Ja, och de vinnande bidragen presenteras för borgarråden i början av juni

Intresserad? 

Arbetar du på en gymnasieskola inom Stockholm Stad och är du intresserad av att veta mer om eller vill ta del av Innov8-utmaningarna – Framtidens hållbara Stockholm? Kontakta gärna karindiluca@ungainnovatorer.se eller anmäl dig till några av de digitala informationstillfälle

  1. torsdagen den 8 februari kl 16.00 – 17.00
  2. tisdagen den 13 februari kl 16.00 – 17.00.

Länk för intresseanmälan publiceras i december.

Back to top