Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

EU-projekt i Västerbotten

Finn upp fick pengar från EU för att ha en projektledare i Västerbotten. Hon åkte runt under ett år till högstadieskolorna och informerade om Finn upp. Det gav fin respons, mer än tio år senare var Västerbotten i toppen av antal inlämnade tävlingsbidrag per invånare.

15 februari 2023

Finn upp fick pengar från EU för att ha en projektledare i Västerbotten. Hon åkte runt under ett år till högstadieskolorna och informerade om Finn upp. Det gav fin respons, mer än tio år senare var Västerbotten i toppen av antal inlämnade tävlingsbidrag per invånare.

Back to top