Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Femårsplan för verksamhetsutveckling

Ägarna antog en femårsplan, 2018 – 2022, för att utveckla verksamheten. Bland målen fanns lärobok och lärarhandledning till högstadiet, anpassning av den pedagogiska metoden Uppfinnarresan till gymnasiet, digitalt lärverktyg, öka antalet tävlande högstadieelever, starta alumniverksamhet, utöka organisationen och finansieringen. Nytt kostnadsfritt läromedel lanserades på högstadieskolor. Läromedlen kunde laddas ner och det gjorde fler än 3 500 […]

15 februari 2023

Ägarna antog en femårsplan, 2018 – 2022, för att utveckla verksamheten. Bland målen fanns lärobok och lärarhandledning till högstadiet, anpassning av den pedagogiska metoden Uppfinnarresan till gymnasiet, digitalt lärverktyg, öka antalet tävlande högstadieelever, starta alumniverksamhet, utöka organisationen och finansieringen.

Nytt kostnadsfritt läromedel lanserades på högstadieskolor. Läromedlen kunde laddas ner och det gjorde fler än 3 500 lärare i skolor i över 180 kommuner och samtliga län.

Back to top