Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp fick pris från NE, Nationalencyklopedin

Finn upp fick kunskapspris i kategorin Folkrörelse/organisation från NE Nationalencyklopedin. Kunskapspriset var Sveriges mest etablerade pris till stöd för kunskap och nyfikenhet. Det instiftades 2002 av Nationalencyklopedin och hade en total prissumma på 1,5 miljoner kronor (250 000 kr/pris). Pristagarna var förebilder som på lustfyllda sätt inspirerat till att söka kunskap.

15 februari 2023

Finn upp fick kunskapspris i kategorin Folkrörelse/organisation från NE Nationalencyklopedin. Kunskapspriset var Sveriges mest etablerade pris till stöd för kunskap och nyfikenhet. Det instiftades 2002 av Nationalencyklopedin och hade en total prissumma på 1,5 miljoner kronor (250 000 kr/pris). Pristagarna var förebilder som på lustfyllda sätt inspirerat till att söka kunskap.

Back to top