Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp, fjärde gången 

Finn upp får kungligt beskydd av Hans Majestät Konungen. Skolöverstyrelsen informerade återigen landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik. 

11 februari 2023

Finn upp får kungligt beskydd av Hans Majestät Konungen. Skolöverstyrelsen informerade återigen landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik. 

Back to top