Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp startar

Uppfinnartävlingen Finn upp startades av ISF i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen och med Ny Teknik som mediapartner. Landets högstadieelever bjöds in per post till tävlingen via Skolöverstyrelsen, numera heter myndigheten Skolverket.   ISF fick statsbidrag för förberedelsarbete inför uppfinnartävlingen i regleringsbrevet från Utbildningsdepartementet till Skolöverstyrelsen. Statsbidraget har betalats ut årligen sedan 1978.  Partner för tävlingen […]

10 februari 2023

Thorbjörn Fälldin

Uppfinnartävlingen Finn upp startades av ISF i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen och med Ny Teknik som mediapartner. Landets högstadieelever bjöds in per post till tävlingen via Skolöverstyrelsen, numera heter myndigheten Skolverket.  

ISF fick statsbidrag för förberedelsarbete inför uppfinnartävlingen i regleringsbrevet från Utbildningsdepartementet till Skolöverstyrelsen. Statsbidraget har betalats ut årligen sedan 1978. 

Partner för tävlingen var Salénstiftelsen. 

Back to top