Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp, tredje gången 

Skolöverstyrelsen informerade återigen landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik. 

11 februari 2023

Skolöverstyrelsen informerade återigen landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik. 

Back to top