Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Utbildningskonceptet Innov8 för gymnasiet började ta form

Tillsammans med pilotskolor utvecklades utbildningskonceptet, Innov8, för gymnasiet med utmaningsdriven innovationsprocess. I verklighetsnära Innov8-projekt tränas elevernas kreativitet, problemlösning och samarbetsskicklighet. Gymnasieelever och lärare berättar

15 februari 2023

Namnlost-1
Innov8 – en innovationsprocess i 8 steg, anpassad för projektbaserad och utmaningsdriven undervisning i gymnasieskolan.

Tillsammans med pilotskolor utvecklades utbildningskonceptet, Innov8, för gymnasiet med utmaningsdriven innovationsprocess. I verklighetsnära Innov8-projekt tränas elevernas kreativitet, problemlösning och samarbetsskicklighet.

Gymnasieelever och lärare berättar

Back to top