Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Gymnasiet

Unga innovatörer välkomnar nya projektledaren Karin Di Luca

Text: Helena Thorén 

2 mars 2022

Karin-DiLuca

Hallå där Karin Di Luca,

Grattis till uppdraget som projektledare för Unga innovatörer på gymnasiet! Vad är det du ska göra?

Jag ska arbeta för att gymnasieskolan ska få ta del av Unga innovatörers utbildningskoncept Innov8. Nu under pilotprojekttiden ska jag berätta om det för skolor så att de får pröva vår metod och undervisa med hjälp av en innovationsprocess. Tillsammans med vår utbildningsansvarige för Unga innovatörer Gymnasiet Niclas Ekholm och lärare på skolorna ska vi ta fram det bästa konceptet.

 

Innov8 kan användas på alla gymnasieprogram och det kostar ingenting för skolan. Det är ett stöd för hur man kan arbeta ämnesövergripande med innovation och entreprenörskap. Är det en särskild kurs?

– Det kan vara det till exempel kursen Entreprenörskap, men det behöver inte vara det. Det kan stärka skolans profil eller ett enskilt program. Det kan belysa verklighetsnära utmaningar för karaktärsämnen i programmen. Innovationer kommer på ett väldigt naturligt sätt in undervisning om Agenda 2030 för att nämna ett exempel. Ett annat är APL där elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och samarbetsskicklighet tränas på arbetsplatser.

Innov8 bygger på utmaningsdriven innovation och det är så elevernas projekt startar. Sedan kan en enskild ämneslärare eller tillsammans med flera lärare ringa in ett område och utifrån ett innovationstänkande ta eleverna igenom ett antal kunskapskrav och centrala innehåll.

Enligt läroplanen ska skolan bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar innovationstänkande. I LGY 11 står det ”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationalisering och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskap och sätt att arbeta. Skolan ska därför stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätt nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.”

– Innovationstänkande är inte en särskild kurs men det står tydligt och klart att elevernas ska få undervisning i det och då är det skolans ansvar att få in det i programmen. Som lärare kan du ta hjälp av Innov8 i ett kortare tema, som en del av en termin eller under ett helt läsår.

– Jag ska vara spindeln i nätet för skolor som arbetar med Innov8. Vi träffas för att utvärdera och reflektera över utbildningskonceptet. Vi diskuterar vilka andra delar Unga innovatörer kan erbjuda för vi vill att det ska bli så bra som möjligt för gymnasieskolan.

 

Det här är egentligen inte något nytt för dig, varken Innov8 eller gymnasieskolan. Berätta.

– Det stämmer. Jag har arbetat som gymnasielärare i väldigt många år. Jag var en av lärarna i Unga innovatörers referensgrupp och jag har själv prövat på att undervisa med hjälp av Innov8. Jag har arbetat med att utveckla entreprenörskap i skolan i många år, fortbildat lärare i entreprenöriellt lärande och varit lärare på lärarhögskolan.

 

Vilken gedigen bakgrund! Vad kan man ringa dig om?

– Om du undrar om hur du kan arbeta med Innov8, har en fråga om vårt material eller om entreprenörskap. Om det är fler lärare på din skola som vill vara med i pilotprojektet eller om du känner till någon annan skola som vill ansöka om att bli pilotskola, då ska du ringa mig.

 

Unga innovatörer etablerar sig nu på gymnasiet. Vad händer?

– Pilotprojekttiden kommer att övergå i en lanseringstid vid årsskiftet 2023/2024. Då ska alla gymnasieskolor få ta del av Innov8 när de ska arbeta med innovationstänkande och entreprenörskap.

Det är ett viktigt arbete som ger innovationskraften plats i klassrummen. Lycka till!

Back to top