I alla unga bor en dröm. Ingenting är omöjligt och problem är till för att lösas. Kreativiteten flödar och uppfinningsrikedomen är oändlig. 

Vi på Unga innovatörer arbetar varje dag med elever och lärare för att hålla den gnistan vid liv. Men inte bara det. Vi ser till att den också tas tillvara för att hjälpa ungdomar att bli ännu mer kreativa, ännu mer nyfikna och ännu mer intresserade av problemlösning. För förmågan att lösa problem och utveckla nya tankar är livsviktig för ett samhälle. 

Det i sin tur skapar en grogrund för inte bara nya innovationer, utan också en orädd och nyfiken inställning till framtiden. Många av de jobb som kommer finnas om några år finns inte idag. Vi tror på nya företag, nya yrken och nya tjänster och produkter som alla tjänar vårt gemensamma samhälle. För att de barn som idag växer upp ska vara drivande och orädda pionjärer i det arbetet behöver de en plattform att stå på. En plattform som uppmuntrar och bejakar kreativitet och stora drömmar.

Med våra verktyg och hjälpmedel, för lärare och elever, kan unga träna just kreativ problemlösningsförmåga och innovativ förmåga. Unga innovatörer är på det viset ett komplement till dagens undervisning. Vi erbjuder skolorna en lösning som de efterfrågar. Vi utvecklar ungdomars inneboende kreativitet genom att de får utveckla en tanke; från idé till innovation. Det blir praktiskt och det blir konkret. 

Kort sagt: Vi lär unga tänka smartare. Vi lär unga tänka själva. Vi lär dem tro på sina idéer. Och vi ger dem självförtroendet de behöver för att förverkliga dem. Något de tar med sig för resten av livet.

Unga innovatörers mål

Målet för verksamheten är att stärka ungdomars innovativa förmågor som kreativitet, kollaborativt samarbete och att lösa problem. Förmågorna tar avstamp i forskning. Syftet är att förmågorna ska stärka de unga inför framtiden. Att vi skapar förutsättningar och möjligheter för unga. Härigenom stärker vi möjligheterna för Sverige som ett innovativt land. För utan starka, utvecklade idéer så skapas det inga nya hållbara företag. 

Vi gör det genom att komplettera skolans ordinarie verksamhet med kostnadsfria verktyg och processer för att uppfylla uppdraget i läroplanen. Här stipuleras att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Unga innovatörers verksamhet vilar på tre ben 

Högstadiet. För att på djupet lära ut innovativa förmågor i åk 7 – 9 erbjuder vi sedan 1978 Finn upp med dess väl beprövade metoder. Finn upp finns i alla regioner, mer än 180 kommuner, och har över 900 aktiva lärare. Det är kostnadsfritt att använda våra verktyg i undervisningen. 

I år utökar vi med ett digitalt lärverktyg. Härigenom får elever stöd och vägledning när de går igenom innovationsprocessen. De triggas att utföra övningar och får poäng för varje nivå de tar sig igenom. Verktyget ger lärarna en överblick över elevernas framsteg och kan fånga upp de som behöver extra stöd eller utmaningar.

Gymnasiet. Under hösten 2020 har vi efter ett gediget förarbete påbörjat en utökning av verksamheten till gymnasieskolan. Här har vi en bred ansats och målet är att vi ska kunna erbjuda såväl de nationella som de yrkesförberedande programmen anpassade upplägg. Unga innovatörer Gymnasiet är i grunden en utbildnings- och utvecklingsprocess som kommer erbjudas elever, lärare och skolor på gymnasienivå utan kostnad. Med den vill vi bidra till en kreativ och pedagogisk miljö för elever så att de bättre är rustade och bidrar till framtidens innovationer. 

Alumninätverk. Hos många unga som deltar i våra aktiviteter tänds en gnista. Som hos Johannes Frosteman och Fredrik Åkerman som deltog 2011. Medverkan gjorde avtryck och har påverkat deras utbildning och karriärer. Fredrik har grundat www.voltagreentech.com för att sänka koldioxidutsläpp genom att reducera metangaser från kor. Innovationen har erhållit flera miljoner i stöd från organisationer som ICA, Coop och Norrsken. Johannes och Fredrik är initiativtagare till alumninätverket som är öppet utan kostnad för alla som deltagit i våra aktiviteter. Med stöd av MUCF kommer vi under kommande året genomföra aktiviteter i fem regioner.

Med satsningen på digitalt lärverktyg för högstadieskolor, satsningen på gymnasieskolan samt uppbyggnad av alumninätverk går Unga innovatörer in i sin mest expansiva fas sedan starten för över 40-år sedan.

Starka ägare

Unga innovatörer (f.d Ingenjörsamfundet) grundades 1967. Namnet Unga innovatörer tillkom under 2020. Vi är en politiskt oberoende ideell förening. Sedan 1979 genomför vi Sveriges största tävling för unga innovatörer i grundskolan som för närvarande går under namnet Finn upp. Unga innovatörer är ett initiativ från Unionen, Vision, ST, Finansförbundet och Försvarsförbundet.

Logotype Unionen
Logotype Vision
Logotype ST
Logotype Finansförbundet
Logotype Försvarsförbundet

Stöd ungas framtid

Investera i ungas framtid

Stöd unga innovatörer