På kansliet

I projekt

Helena Thorén

Verksamhetschef

08-663 70 80

helena.thoren@ungainnovatorer.se

Mikael Ritsfalk

Partner- och sponsoransvarig

08-663 70 60

mikael.ritsfalk@ungainnovatorer.se

Tina Koch Skarin

Projektledare, högstadiet

08-663 57 57

tina.skarin@ungainnovatorer.se

Niclas Ekholm

Utbildningsansvarig, gymnasiet
Tf Projektledare, gymnasiet

08-663 70 73

niclas.ekholm@ungainnovatorer.se

Isabelle Bergqvist

Operativ projektledare

isabelle.bergqvist@ungainnovatorer.se

Johannes Frosteman

Kontaktperson Alumninätverket

johannes.frosteman@ungainnovatorer.se

Lovisa Törnqvist

Ambassadör Göteborg

lovisa.tornqvist@ungainnovatorer.se