Vi på Unga innovatörer tror starkt på samarbeten i olika former och söker kontinuerligt efter nya möjligheter som kan stärka våra gemensamma uppdrag. Har du en fundering på ett samarbete? Kontakta vår partneransvarig Morgan Roos så tar vi en dialog.

Vi samarbetar idag med;

samarbetspartner Innovation Pioneers logotyp
Innovation Pioneers delar kunskap och arrangerar möten mellan sina medlemmar och våra unga innovatörer.

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar ca 780 innovativa företag som utvecklar morgondagens tekniska och affärsmässiga lösningar. Här finns ett behov av nytänkande arbetskraft. Ett område där Unga innovatörer har stor möjlighet att vara med och bidra.

Vi har ett samarbete med Hives. Hives är ett digitalt verktyg, en plattform, där det går att samla, organisera och hantera sina idéer i en innovationsprocess. Plattformen underlättar samarbete och beslutsfattande. Samarbetet med Hives innebär även att vi får ta del av teamets erfarenheter kring arbetet inom innovation för företag och inom organisationer. 

samarbetspartner Tekniska logotyp
Tillsammans skapar vi bland annat Sveriges enda nationella Maker camp.
samarbetspartner Skolverkets logotyp
Tillsammans ser vi på frågan hur vi kan implementera det innovativa tänkandet i undervisningen.
Almi logotyp svart
Samarbetar kring aktiviteter och juryarbete.
samarbetspartner Kodcentrums logotyp
I samarbete med Kodcentrum ser vi på hur vi kan stärka utvecklingen av digitala innovationer.
samarbetspartner SUF logotyp
En av medgrundarna till vår verksamhet i högstadieskolorna.
samarbetspartner GUFlogotyp
GUF stödjer oss i vår etablering av alumninätverk i Göteborg samt som rådgivare och mentor till finalister i vår innovationstävling.