Vi på Unga innovatörer tror starkt på samarbeten i olika former och söker kontinuerligt efter nya möjligheter som kan stärka våra gemensamma uppdrag. Har du en fundering på ett samarbete? Kontakta vår verksamhetschef Helena Thorén så tar vi en dialog.

Vi samarbetar med följande organisationer;

Skolverkets logotyp
Tillsammans ser vi på frågan hur vi kan implementera det innovativa tänkandet i undervisningen.
I samarbete med Kodcentrum ser vi på hur vi kan stärka utvecklingen av digitala innovationer.
GUF stödjer oss i vår etablering av alumninätverk i Göteborg samt som rådgivare till utvalda finalister i Finn upp.
Tillsammans skapar vi bland annat Sveriges enda nationella Maker camp.
En av medgrundarna till vår verksamhet i högstadieskolorna.