Vad är Innov8 stipendium?

Har du eller ditt team arbetat med Innov8-processen och tagit fram en idé till en potentiell innovation?
Sök Innov8 stipendium för att ta den vidare.

Innov8 stipendium delas ut inom ramen för Unga innovatörers utbildningskoncept för gymnasiet – Innov8. Syftet är att uppmuntra och stötta elever som genomfört Innov8 processen så att de får möjlighet att utveckla sin idé vidare utanför skolans verksamhet.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för ungdomar i gymnasieskolor som är med i pilotverksamheten för Innov8 och som arbetat med Innov8 processen. Du som söker ska ha utvecklat en idé/innovation som har en tydlig lösning på ett definierat problem. Både team och enskilda elever kan ansöka. Under det år du söker stipendiet får du vara högst 20 år.

Det här kan du söka för

Stipendiet ska gå till konkreta aktiviteter som leder till fortsatt lärande eller utveckling. Det ska bidra till att ta din eller ditt teams idé ett steg närmare förverkligande.

Det finns många aktiviteter som kan ta dig och din idé vidare. Det kan vara en utbildning du behöver gå för att stärka din kompetens, inköp av material och verktyg för att ta fram en prototyp, ersättning för att ta fram en konstruktionsritning eller bidrag för att skydda din idé. Kanske vill du utveckla en logotyp eller en hemsida för din produkt. Oavsett vad så är det viktigt att den aktivitet du söker stipendiet för bidrar till att din idé förverkligas och har potentialen att leda till en framgångsrik företagsamhet.