Framtidens arbetskraft

Sveriges företag behöver innovativa medarbetare, nu och i framtiden. Med vår hjälp tränas elevernas innovativa förmågor så att fler unga förstår hur kreativa de faktiskt är. De lär sig att hitta lösningar på komplexa problem och att samarbeta. På så kan de själva påverka sin framtid.

Allt Unga innovatörer erbjuder skolorna är kostnadsfritt att ta del av för eleverna och lärarna. Därför är näringslivets, myndigheters, fonder och stiftelsers stöd av stor vikt för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Tack för erat stöd!

I alla unga finns en dröm

Företagspartner

Stöd Unga innovatörer som samarbetspartner. Här skapar vi ett skräddarsytt upplägg för dig som vill skapa ett aktivt samarbete.

Företagspartner börjar på 100 000 kr.

Innovationsvän

Vi har tagit fram upplägg för er som vill bidra till ungas framtid. Ett perfekt sätt att inleda ett samarbete.

Företagspaket finns från 10 000 kr.

Privatperson

Stöd Unga innovatörer som privatperson. Alla gåvor uppskattas, stora som små.

Här finner du mer information om hur du kan hjälpa framtidens innovatörer.

Läromedelspaket

För 1 500 kr kan vi förse en skola med en klassuppsättning på högstadiet. Stöd oss så att fler skolor kan få ta del av våra tryckta läromedel. Nedan kan du välja upp till 3 paket. Har du önskemål om en speciell skola som du vill att vi skickar till så maila oss här.

Stöd ungas framtid

Investera i ungas framtid

Stöd unga innovatörer

Våra Samarbetspartners