Framtidens arbetskraft

Sveriges företag behöver innovativa medarbetare, nu och i framtiden. Med vår hjälp tränas elevernas innovativa förmågor så att fler unga förstår hur kreativa de faktiskt är.

Allt Unga innovatörer erbjuder skolorna är gratis att ta del av för eleverna och lärarna. Därför är näringslivets, myndigheters och stiftelsers stöd av stor vikt för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Tack!

I alla unga finns en dröm

Företagspartner

Stöd Unga innovatörer som företagspartner. Här skapar vi ett skräddarsytt upplägg för dig som vill skapa ett aktivt samarbete.

Företagspartner börjar på 100 000 kr.

Innovationsvän

Vi har tagit fram upplägg för er som vill ge bidrag till ungas framtid utan att engagera er aktivt.

Företagspaket finns från 10 000 – 100 000 kr.

Privatperson

Stöd Unga innovatörer som privatperson. Alla gåvor uppskattas, stora som små.

Här finner du mer information om hur du kan hjälpa framtidens innovatörer.

Stiftelser och myndigheter

Vi samarbetar med ett antal utvalda myndigheter och stiftelser. Vi ser gärna fler samarbeten med såväl lokala som nationella stiftelser och fonder. Kontakta oss om ni vill diskutera ett samarbete.

Stöd ungas framtid

Investera i ungas framtid

Stöd unga innovatörer

Våra Samarbetspartners