Investera i ungdomars framtid

Tillsammans kan vi bidra till att Sveriges ungdomar är rustade för morgondagens arbetsliv och säkra Sveriges ställning som ett innovationsland att räkna med.

Samarbetet med Unga innovatörer innebär att ni påverkar…

… ungdomars framtid: Med Unga innovatörer utvecklar eleverna sina innovativa förmågor vilket de har nytta av livet igenom.

… framtidens arbetskraft: Utbildning av nästa generation medarbetare som kompletterats med dokumenterad träning av innovativa förmågor.

… samhällsutvecklingen: Genom att stödja Unga innovatörer är ni med och påverkar hur Sverige utvecklas som innovationsland.

… den interna stoltheten: Företaget tar sitt ansvar genom ett koncept för unga, byggt på beprövad erfarenhet och vetenskapliga fakta, som efterfrågas av elever och lärare.

Bli samarbetspartner till Unga innovatörer

Vi genomför nu den största satsningen i föreningens 40-åriga historia. Dels digitaliserar vi våra verktyg och processer för grundskolan, vi breddar vår verksamhet mot gymnasieskolorna och etablerar ett alumninätverk med lokal närvaro från Malmö till Luleå. För den här satsningen söker vi nu ett par huvudpartners som vill vara med på resan. Som tidig partner har du möjlighet att vara med och påverka och bidra till att accelerera satsningen så att fler ungdomar kan delta redan nu. Därutöver söker vi ett antal stödföretag som kan stötta ett utvalt område eller en region.

Är ditt företag redo att bidra till ungdomars framtid? Vi kommer gärna och berättar mer och tar fram ett upplägg som passar era behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Morgan Roos
Partneransvarig
Tel 08-663 70 60
morgan.roos@ungainnovatorer.se

Unga innovatörers samarbetspolicy

Ett samarbete mellan Unga innovatörer och ett företag kan se ut på flera olika sätt. För oss är det viktigt att ni delar våra värderingar.

Vi samarbetar med företag som…

  • Vill stärka ungas möjligheter.
  • Tar ansvar för sina anställda.
  • Följer FNs konvention om barnets rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider, arbetsförhållande, diskriminering samt disciplinära åtgärder, i de länder företaget är verksamt.

Då vi arbetar med ungdomar och skola är det naturligt för oss att ej samarbeta med varumärken inom vadhållning, tobak och alkohol.