Dagens och morgondagens företag är i stort behov av personer som är kreativa, nytänkande och lösningsorienterade. Arbetskraft som kan använda kunskap på nya sätt. Framöver är det inte tillräckligt att en utvald grupp arbetar med innovation – hela organisationen behöver bidra med nytänkande och omsätta idéer i handling. Och framförallt behöver Sverige ta fram nya, innovativa företag i framkant. Vi tror att förmågan att tänka nytt och skapa nya typer av företag är något som går att lära sig.

De här färdigheterna behöver läras ut redan i skolan. Unga människor behöver utveckla innovativa förmågor som deras föräldrar inte lärde sig i skolan. Något som såväl svenska som internationella forskare och pedagoger vittnar om. Idag får inte elever det utrymme att vara kreativa i skolan som de skulle kunna få. Skolan har påbörjat omställningen men de gamla strukturerna tar tid att ändra. Strukturer som skapades för en hierarkisk, toppstyrd miljö. Det som behövs framåt är innovativa kunskaper för en plattare, flexiblare och föränderlig miljö. Vi vill hjälpa skolan att accelerera omställningen. 

Myndigheter som stöttar Unga innovatörer

Stiftelser och organisationer som stöttar Unga innovatörer

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Gällande Stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond

Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne

Hakon Swenson logo
Lantbruksveckans Fond

Vill ni stötta oss?

Som fri aktör i skolutvecklingen driver vi utvecklingen av innovativt lärande. Undervisning med stöd av en läroprocess som stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet, och hjälper dem omsätta nya idéer i handling samt lösa problem under processens gång. Förmågan att tänka innovativt ökar möjligheten att fler unga är delaktiga i uppstart av egna företag i framtiden. På sikt är det här avgörande för Sverige som ofta ses som en innovativ nation. Men det finns en nyanserad bild. Vid en jämförelse av EU-index för innovationsresultat ligger Sverige nästan sist i EU-klassen. Det här behöver vi ändra på och vi tror att förändringen börjar med våra unga.

I det här arbetet söker vi ytterligare stöd från stiftelser, fonder och myndigheter. Vi ser ett särskilt behov i samarbeten som sammanför ungdomar med andra, t ex innovativa företag, högre lärosäten, forskare, innovatörer, entreprenörer och pedagoger. Vi tror på kraften i mötet dem emellan.

Vill ni diskutera samarbeten med Unga innovatörer? Det kan röra sig om ett löpande samarbete eller ett projekt. Vi är öppna för såväl ekonomiskt stöd som övergripande samarbeten.

Samarbeta med Unga innovatörer

Har ni en idé om samarbete? Kontakta oss nedan så återkommer vi snarast.