Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype

Innovationens historia

Text: Helena Thorén

29 december 2022

Hur har man tänkt om innovation under olika tidsepoker?

Man skulle kunna tro att innovationer alltid setts som något gott, men så är det inte. Innovationer har inneburit förändringar. Vi ska gå tillbaka i tiden ändå till det antika Grekland och göra nedslag i historien fram till vårt århundrade.

 

Det är viktigt att komma ihåg att saker som vi tar för givet i dag, var något nytt för dem som levde då. Det finns massor med sådana exempel. 

Du behöver också tänka på att människor oftast behöver tid för vänja sig vid nyheter. Det är många som först tycker att förändringar är jobbiga, även de som kommer att vara bra för dem. Unga kan sucka när äldre säger ”det var bättre förr”. Och vet du vad, för det mesta har ungdomarna rätt. Det var inte bättre förr, men det var på ett sätt som de äldre var vana vid. 

Innovationer har haft stor inverkan på människors liv och samhälle, så stor att de till och med fått ge namn till tidsperioden. Ta till exempel Bronsåldern. Det var den innovativa metallurgin brons som gav namnet. Brons är en sammansmältning av koppar och en annan metall som på Bronsåldern var tenn. Blandningen var hårdare och slätare än grundämnena var för sig, egenskaper som var eftertraktade för vapen som svärd men också för verktyg och smycken. 

En annan tidsålder som fått namn efter människors innovationsförmåga är Upplysningstiden. Då började man vända sig till vetenskapen för att hitta lösningar som förändrade samhället till mänsklighetens bästa i stället för att alltid vända sig till kyrkan för att få svaren. De nya lösningarna under 1700-talet var vad vi i dag kallar sociala innovationer. Men vi börjar i antiken. 

Redan de gamla grekerna

Under antiken stod begreppet innovation för något nytt, precis som i dag, men det uppfattades som ett hot mot den rådande ordningen. Filosofer hade stort inflytande i Grekland och Platon var en av de främsta. Han var tveksam. Han tyckte att innovationer utmanade stabiliteten i samhället. Filosofen Aristoteles studerade vid Platons akademi och han var också tveksam. Aristoteles tyckte att förändringar skulle komma långsamt och i små steg. Han gillade inte radikala eller disruptiva innovationer. 

Deras tankegångar har haft stort inflytande under lång tid. Tradition och stabilitet har varit viktigare än nymodigheter. Ändå ska vi komma ihåg att den västerländska ingenjörskonsten till exempel inom byggnation har startat under antiken.

Namnlöst-1 (1)

Medeltiden

Under Medeltiden i Europa lever de negativa associationerna till begreppet innovation kvar. Många med inflytande ansåg att innovationer ifrågasatte sakers naturliga tillstånd. Det var särskilt röster från kungahus, adel och kyrkan som hördes. De menade att innoverandet kunde inspirera folket till revolutionära idéer (och det skulle hota deras makt). Trots det lyckades innovationer som tryckpressen och tvålen slå igenom under Medeltiden. Det var även under denna tid som de första universiteten grundades. 

soap-gfe9dc2e9c_1920
Handgjorda tvålar
hurry-g0f08a5361_1920
Tryckpress som den såg ut på Gutenbergs tid.

Industriella och franska revolutionen

Under 1700-talet kom revolutionerna slag i slag i Europa. Det som eliten befarat besannades, folket gjorde uppror. Och innovationer som var banbrytande utvecklades. Sådana produktinnovationer som gjorde livet enklare som telegrafen, ångmaskinen och spinnhjulet, men också förskräckliga som giljotinen.

 

1800-talet, starten på innovationernas glanstid

Efter revolutionerna började attityderna till begreppet innovation svänga. Man blev mer positivt inställd till innovationer. Det är inte konstigt, under det här seklet kom många innovationer ut på marknaden: järnväg, telefon, antibiotika, skola, pensionssystem. Listan skulle kunna bli hur lång som helst.

 

Seklet då det svänger

Under 1900-talet förändras inställningen till innovation. I stället för att vara något farligt står begreppet för något gott. Det nya gör samhället bättre. Ny teknologi, ny kultur, ny samhällsstruktur. Antalet innovationer fullkomligen exploderar. Och forskning om innovationers betydelse för vår välfärd, men det skulle dröja till efter millennieskiftet innan begreppet var på var mans läppar. I dag går det nästan inte att öppna en årsredovisning utan att innovation finns med i någon form. ”Innovate or die”. Framgångsrika innovatörer har blivit förebilder för unga.

Fundera!
Hur många unga kända innovatörer kan du räkna upp?
Back to top
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.