Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp, andra gången 

ISF blev huvudarrangör för uppfinnartävlingen som kom att gå av stapeln i princip var tredje år fram till 2014 då den började arrangeras varje år. Målet sattes att få in 10 000 tävlingsbidrag per år.  Skolöverstyrelsen informerade landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik.  Partner för tävlingen var Salénstiftelsen, Trygghetsrådet SAF/PTK samt […]

10 februari 2023

ISF blev huvudarrangör för uppfinnartävlingen som kom att gå av stapeln i princip var tredje år fram till 2014 då den började arrangeras varje år. Målet sattes att få in 10 000 tävlingsbidrag per år. 

Skolöverstyrelsen informerade landets samtliga högstadieskolor om Finn upp. Marknadsföringen sköttes av Ny Teknik. 

Partner för tävlingen var Salénstiftelsen, Trygghetsrådet SAF/PTK samt Forskningsrådsnämnden. 

Back to top