Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Finn upp fick kansli

Efter 23 år som uppfinnartävling för unga hade intresset blivit så stort i skolorna att det krävdes ett permanent kansli med en anställd projektledare.

15 februari 2023

Efter 23 år som uppfinnartävling för unga hade intresset blivit så stort i skolorna att det krävdes ett permanent kansli med en anställd projektledare.

Back to top