Skip to content Skip to sidebar
Unga Innovatörer logotype
Timeline Stories

Unga innovatörer bildas

Sju TCO-anslutna fackförbund med många ingenjörsmedlemmar ville få en ideell förening som skötte utbildnings- och yrkesfrågor. De bildade Svenska Ingenjörssamfundet, ISF, som kom att ändra namn till Ingenjörsamfundet och senare till Unga innovatörer. Det övergripande målet var då att arbeta för att tekniken ska användas på bästa sätt i människans tjänst för ekonomisk tillväxt och […]

10 februari 1967

Sju TCO-anslutna fackförbund med många ingenjörsmedlemmar ville få en ideell förening som skötte utbildnings- och yrkesfrågor. De bildade Svenska Ingenjörssamfundet, ISF, som kom att ändra namn till Ingenjörsamfundet och senare till Unga innovatörer. Det övergripande målet var då att arbeta för att tekniken ska användas på bästa sätt i människans tjänst för ekonomisk tillväxt och en ökad levnadsstandard. Centralt var också att stimulera nyskapandet, det vill säga att satsa på nya idéer som kan utvecklas till innovationer. 

Back to top