Unga innovatörers innovationsstipendium 2023

Om Unga innovatörers stipendium

Vi vill att fler unga ska få testa sina vingar och förverkliga sina idéer. Du har kommit på en idé till en innovation och kanske har du tävlat med den i Sveriges största innovationstävling Årets unga innovatör för elever i årskurs 6-9. Kanske fick du möjlighet att komma lite längre på ett Maker Camp under ett skollov. Vi vet att du har den där nyfikenheten och viljan att hitta på nya saker. För dig, har vi i samarbete med Agne Johanssons minnesfond utvecklat ett innovationsstipendium så att du kan komma närmare målet.

Stipendiet är på 25 000 kr.

Målet är att stipendiet ska bidra till att fler unga människor får en chans att utveckla lovande idéer så att de kommer ett steg närmare en framgångsrik innovation. Om det senare leder till att de startar företag eller utvecklar innovationen i en befintlig verksamhet låter vi vara osagt. Det är först när det finns ett behov av idén som den kan bli en innovation och den unga kan bli en innovatör, men det kan vi inte veta om de unga inte får testa.

Så sök stipendiet och ta dig ett steg närmare att förverkliga din dröm.

Tidigare vinnare av Unga innovatörers innovationsstipendium

Vinnaren av 2021 års stipendium är Axel Clase från Göteborg som ämnar att använda pengarna för att köpa in material samt ersättning till en konstruktör för att ta fram en prototyp av sin uppfinning Havsskruven.

Vinnare av 2022 års stipendium är Filippa Starck, Henny Eriksson och Tilde Eriksson Södergren för deras innovation Seal som löser problem med sanitet och hygien för använda mensprodukter.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för alla unga. Innan du söker behöver du ha utvecklat en idé/uppfinning/innovation och dokumenterat det. Det är inte ett krav att du har lämnat in den i innovationstävlingen, deltagit på ett Maker Camp eller varit med i vår pilotverksamhet på gymnasiet.

Under det år du söker stipendiet får du vara högst 20 år.

Det här kan du söka för

Stipendiet ska gå till konkreta aktiviteter som bidrar till att ta din idé ett steg närmare förverkligande. Det finns många aktiviteter som kan ta dig och din idé vidare. Det kan vara en utbildning du behöver gå för att stärka din kompetens, inköp av material och verktyg för att ta fram en prototyp, ersättning för att ta fram en konstruktionsritning eller bidrag för att skydda din idé. Kanske vill du utveckla en logotyp eller en hemsida för din produkt. Oavsett vad så är det viktigt att den aktivitet du söker stipendiet för, bidrar till att din idé kommer närmare att förverkligas och har potentialen att bidra till en framgångsrik företagsamhet.

Det här händer när du har sökt

Om du och din idé går vidare till jurygranskning kommer vi behöva kompletterande underlag. Det kan röra sig om en prototyp, skiss på din idé eller annat som behövs för att juryn ska få en tydlig bild av idén. Juryn kommer också att intervjua finalisterna innan stipendiat/er utses. De bidrag som inte går till final meddelas per mail under april/maj 2023.

Det finstilta

Villkor, utdelning och spridning

Sista dag för ansökan är den 11 april 2023. Unga innovatörer genomför initialt en förhandsgranskning av bidragen för att säkerställa att de möter kriterierna.

Ansökningar som inkommer efter den 11 april kommer ej att tas i beaktning. Unga innovatörer utser en jury bestående av personer med erfarenhet som innovatör, intraprenör eller entreprenör från framgångsrika företag. Stipendiet delas endast ut om juryn ser att idén och ändamålet är tillräckligt starkt och uppfyller de kriterier som har satts upp. Om juryn finner att ingen av de sökande klarar det kommer summan att ackumuleras till kommande år.

Samtliga inblandade som bedömer inskickade bidrag kommer att underteckna sekretessavtal. Bidragen förvaras på ett tryggt och säkert vis.

Stipendiet delas ut vid den årliga prisutdelningen för Unga innovatörer Högstadiets innovationstävling. Vanligtvis sker den i slutet av maj på Nobel Prize Museum. Från det att stipendiaten har utsetts har hen 1 år på sig att inkomma med underlag för att få stipendiet överfört till sitt bankkonto. Summan erhålles vid uppvisande av relevant offert/prisinformation. Stipendiaten har sedan ytterligare ett år på sig att inkomma med redovisat underlag på genomförd aktivitet. Om stipendiaten inte genomför aktiviteten blir hen återbetalningsskyldig.

Unga innovatörer kommer i samband med att vinnaren utses att sprida information i relevanta kanaler som hemsida, sociala medier och press. Det vi sprider är bild på vinnaren, namn, ålder och boendeort på vinnaren, dessutom informerar vi övergripande om idén samt vad stipendiet ska användas till. Genom att ansöka till stipendiet godkänner du att så görs.

Agne Johanssons minnesfond

Samarbetet med Unga innovatörer

Agne Johanssons Minnesfond möjliggör sedan 2020 ett höstlovsläger för unga uppfinnare samt utveckling och utdelande av två årliga stipendier för unga innovatörer.

Om Agne Johansson

Agne grundade företaget Akustikprodukter AB 1967 vilket han ledde framgångsrikt under 25 år fram till sin pension. En del av de medel som Agne Johansson byggde upp i sin verksamhet, har han välvilligt donerat till förmån för Sveriges uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Kapitalet delas ut via Stiftelsen AJM.